The Unicorn Tail Headband - FREE CROCHET PATTERN

Updated: Jun 19


Vintern är här (åtminstone i Vasa) och så också perioden då man alltid fryser öronen av sig. Här kommer en snabb och kreativ lösning på problemet! #theunicorntailheadband #garnknuten #garnknutenpattern


Winter is here for real now, at least in Vasa. And so is also the period when you are always freezing your ears of. But here I have a great quick and creative fix for our problem! #theunicorntailheadband #garnknuten #garnknutenpattern

Det här pannbandet kanske ser svårt ut med jag lovar att det är super nybörjarvänligt! De enda maskorna du behöver kunna är luftmaskor och fasta maskor och kan du inte dem från tidigare har du nu en ypperlig chans att lära dig. På min Youtube-kanal How To Crochet hittar du video-anvisningar för båda maskorna och även en video på hur du flätar den magiska flätan på mitten av bandet. Allt för att din mysiga virkstund ska bli så smärtfri och avkopplande som möjligt!


This crocheted headband might look intimidating but it’s really a beginner friendly project. The headband is crocheted with only chain stitches and single crochet stitches and works up pretty quickly, if you choose a thick yarn. You’ll find my pedagogically designed tutorials for both stitches on my Youtube channel How To Crochet and also a video tutorial for how to create the magic braid! Everything to make your crochet evening as pleasant as possible!MÖNSTER (omkrets 56 cm)

Virknål: 4 mm

Garn: restgarn

Masktäthet: 18 fasta maskor på 10 cm

Förkortningar: m=maska, lm=luftmaska, fm=fast maska

OBS! Hoppa alltid över den sista lm på varvet.


- Virka 110 lm. lm, vänd. (110)

v 1-6: 110 fm. lm, vänd. (110)

- Här kan du välja hur brett ditt pannband ska bli. Jag valde att göra varje remsa 6 varv brett (totalt 3 lika långa remsor) vilket betyder att hela bandet kommer bli 6x3(+2) varv brett. Du kan själv välja hur många varv du gör remsorna.

v 7: 30 fm, 50 lm, hoppa över 50 m, 30 fm. lm, vänd. (110)

v 8-13: 110 fm. lm vänd. (110)

v 14: 30 fm, 50 lm, hoppa över 50 m, 30 fm. lm, vänd. (110)

v 15-20: 110 fm. lm vänd. (110)

- Klipp av tråden men spara ca 30 cm så att du har någonting att sy ihop pannbandet med.

- Fläta ihop remsorna i mitten på pannbandet och sy ihop ändorna på bandet med varandra.

- Fäst alla trådar.

PS. Om pannbandet råkar bli för litet är det bara att virka några varv fasta maskor extra i någon ända.


HUR DU ANPASSAR PANNBANDET - TILL DINA EGET MÅTT OCH GARN

1. Mät omkretsen på ditt huvud.

T.ex. 56 cm.

2. Räkna ut stickfastheten (hur många maskor du virkar på 10 cm) genom att virka en ruta med fasta maskor på 10x10 cm. Mät med hjälp av ett måttband eller linjal hur många maskor du virkar på 5 cm.

Räkna: (antalet maskor på 5 cm)x2 = antalet maskor du virkar på 10 cm

T.ex. (9)×2=18

3. Räkna ut hur många luftmaskor du behöver för att pannbandet ska bli rätt längd.

Räkna: (antalet maskor på 10 cm) x ((omkretsen (cm) på ditt huvud + 5 cm)x0.1).

T.ex. (18)x ((56+5))x0.1) = 109.8 ~ 110 (avrunda till ett jämnt (an)tal) maskor


- Virka så många luftmaskor (steg 3) som du fick enligt uträkningarna. (t.ex. 110 maskor). lm vänd.

v 1-6: virka 1 fm i varje luftmaska, lm, vänd. (t.ex. 110)

Räkna: ((totala antalet maskor)-50)/2=X. T.ex. (110-50)/2=30 maskor

- Här kan du välja hur brett ditt pannband ska bli. Jag valde att göra varje remsa 6 varv brett (totalt 3 lika långa remsor) vilket betyder att hela bandet kommer bli 6x3(+2) varv brett. Du kan själv välja hur många varv du gör remsorna.

v 7: virka X fm (t.ex. 30), 50 lm, hoppa över 50 m, virka X fm (t.ex. 30). (det totala antalet maskor ska vara det samma som tidigare)

v 8-13: virka 1 fm i varje m, lm, vänd. (t.ex. 110)

v 14: virka X fm (t.ex. 30), 50 lm, hoppa över 50 m, virka X fm (t.ex. 30). (det totala antalet maskor ska vara det samma som tidigare)

v 15-20: virka 1 fm i varje m, lm, vänd. (t.ex. 110)

- Klipp av tråden men spara ca 30 cm så att du har någonting att sy ihop pannbandet med.

- Fläta ihop remsorna i mitten på pannbandet och sy ihop ändorna på bandet med varandra.

- Fäst alla trådar.

PS. Om pannbandet råkar bli för kort är det bara att virka några varv fasta maskor extra i någon ända.


PATTERN (circumference 56 cm)

Crochet hook: 4 mm

Yarn: Whatever you have at home

Gauge: 18 stitches on 10 cm (single stitches)

Abbreviations: s=stitch, ch=chain stitch, sc=single crochet

OBS! Always skip the last ch on the row.


- Crochet 110 ch. ch, turn. (110)

r 1-6: 110 sc. ch, turn.

- Now it’s time to choose how wide you want your headband. I chose to make each strand 6 rows wide which means that the headband became 6x3(+2) wide. It’s up to you to choose how many rows you make each strand.

r 7: 30 sc, 50 ch, skip 50 s, 30 sc. ch, turn. (110)

r 8-13: 110 sc. ch, turn. (110)

r 14: 30 sc, 50 ch, skip 50 s, 30 sc. ch, turn. (110)

r 15-20: 110 sc. ch, turn. (110)

- Cut of the tread but save approximately 30 cm so that you have something to attach the ends of the headband with.

- Braid together the strands in the middle of the headband.

- Sew both ends together with each other.

- Fasten all threads.

PS. If the headband became to short you can crochet a couple of single crochet rows in one end.


HOW TO CUSTOMIZE THE HEADBAND

- FOR YOUR MEASUREMENTS AND YARN

1. Measure the circumference of your head

Ex. 56 cm

2. Calculate the gauge (how many stitches you crochet on 10 cm) by crocheting sc in a square (10x10cm). Measure with a measuring tape or a ruler how many stitches can fit on 5 cm.

Count: (the number of stitches on 5 cm)x2 = the amount of stitches on 10 cm

Ex. (9)×2=18

3. Calculate how many chain stitches you’ll need to get the right length for the headband.

Count: (the number of stitches on 10 cm) x (the circumference (cm) of your head + 5 cm)x0.1).

Ex. (18)x ((56+5))x0.1)= 109.8 ~ 110 (round to an even number of stitches)


Crochet chain stitches (part 3) according to your calculations. (ex. 110) ch, turn.

r 1-6: 1 sc in each chain stitch. ch, turn. (ex. 110)

Count: ((the total number of stitches)-50)/2=X. Ex. (110-50)/2=30 stitches

- Now it’s time to choose how wide you want your headband. I chose to make each strand 6 rows wide which means that the headband became 6x3(+2) wide. It’s up to you to choose how many rows you make each strand.

r 7: X sc (ex. 30), 50 ch, skip 50 s, X sc (ex. 30). (the total number of stitches should be unchanged, ex. 110)

r 8-13: 1 sc in each s. ch, turn. (ex. 110)

r 14: X sc (ex. 30), 50 ch, skip 50 s, X sc (ex. 30). (the total number of stitches should be unchanged, ex. 110)

v 15-20: 1 sc in each chain stitch. ch, turn. (ex. 110)

- Cut of the tread but save approximately 30 cm so that you have something to attach the ends of the headband with.

- Braid together the strands in the middle of the headband.

- Sew both ends together with each other.

- Fasten all threads.

PS. If the headband became to short you can crochet a couple of single crochet rows in one end.


VIDEO TUTORIAL: THE MAGIC BRAID!

VIDEO: MAGISK FLÄTA


Säg till om du hittar något knasigt i mönstret! Jag svara på alla frågor och kommentarer så fort som möjligt. Dela gärna bilder på era Unicorn Tails med #theunicorntailheadband #garnknuten #garnknutenpattern Det gör mig helt pirrig av lycka att se era tolkningar av mina mönster, så snälla dela!


Please let me know if you stumble across something that looks wacky in the pattern! I will answer all questions and comments as fast as possible! Share your Unicorn Tails with the #theunicorntailheadband #garnknuten #garnknutenpattern It makes me tingly of joy to see your interpretentions on my patterns, so please share!


Sköt om varandra! Take care of each other!

- Veronica


Snart är det dags för box 002! Klicka på bilderna för att läsa mera!

Soon it's time for box 002! Click the pictures to read more!


Tryck gärna på ❤ om du gillade inlägget! Please click on the ❤ if you liked the post!

950 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved