• Veronica Lönnqvist

STAR | Free crochet pattern

Updated: Jan 29

Happy new year! I wish you an amazing star(t) on this new year. I'm super excited and I bet I'm not the only one! Here's a free crochet pattern for a cute little star to keep you company on your adventures. It would be a perfect key chain, tree decoration or maybe something to hang above the baby crib. This free crochet pattern is available in English and in Swedish! Happy crocheting!


Please click on the ❤ if you like this pattern!INFORMATION (US-Terms)

DESIGN

Veronica Lönnqvist (2021)


COPYRIGHT

© 2021 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), crochet hook (ex. 3.00 mm), scissors, tapestry needle, stuffing

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm | 30 rows on 10 cm.


SIZE

approx 5 cm - 6 cm


ABBREVIATIONS [US-terms] - Click on the (pink) stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, dc = double crochet, inc = increaseSTAR CROCHET PATTERN

▪ The star is crocheted in a spiral.


CIRCLE x2

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

▪ Cut of the yarn on the first circle and fasten of the yarn ends. Crochet the second circle.


▪ Do not cut of the yarn on the second circle.

▪ Continue to crochet together the two circles, back to back,

r 5 (both circles together): [3 sc, inc]x6. (30) Stuff the star before closing the gap.

r 6: [skip 2 st, 3 dc, 2 ch, sl st in the second ch from the hook, 3 dc in the same st as the previous 3 dc, skip 2 st, sl st]x5. Skip the last sl st and end the row with a invisible join.

▪ Cut off and fasten the yarn ends.

▪ Embroyed a cute pair of eyes on your star.
MORE AMIGURUMI PATTERNS

Click on the picture to go to the pattern.INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist (2021)


COPYRIGHT

© 2021 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får ine återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), virknål (t.ex. 3.00 mm), stoppnål, sax, vadd


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm | 30 varv på 10 cm.


STORLEK

ca 5 cm - 6 cm


FÖRKORTNINGAR [Swedish] - Klicka på (rosa) maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, st = stolpe, 2i1 = ökaSTJÄRNA VIRKMÖNSTER

▪ Stjärnan virkas i spiral.


CIRKEL x2

v 1: 2 lm, 6 fm i den andra maskan från virknålen. (6) = magisk cirkel

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

▪ Klipp av och fäst garnändorna på den första cirkeln. Virka den andra cirkeln.


▪ Klipp inte av garnet på den andra cirkeln.

▪ Fortsätt virka ihop båda cirklarna med baksidorna mot varandra,

v 5 (båda cirklarna ihop): [3 fm, 2i1]x6. (30) Fyll stjärnan med vadd innan du virkar ihop cirklarna helt.

v 6: [hoppa över 2 m, 3 st, 2 lm, sm i den andra lm från virknålen, 3 st i samma maska som de 3 föregående st, hoppa över 2 m, sm]x5. Hoppa över den sista sm och avsluta varvet med en osynlig ihoptagning.

▪ Klipp av och fäst garnändorna.

▪ Brodera ett par sötas ögon på din stjärna.
MORE AMIGURUMI PATTERNS

Click on the picture to go to the pattern.


Please click on the ❤ if you like this pattern!


826 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015-2021

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland