Quick and easy 2D crochet heart - FREE PATTERN

Updated: Jul 23

Vändagen är snart här!

Valentine’s day is soon upon us!För mig är inte vändagen eller alla hjärtans dag enbart en dag då jag går på dejt med Lukas (för jag tycker man ska gå oftare än en gång om året på dejt). Det är en dag då jag blir påmind om att varje dag sprida kärlek och positivitet runt omkring mig, inte bara på vändagen. Den här vändagen hänger jag med på Sweet Sharnas tag #leavealittleheart med mina super snabba virkade 2D hjärtan och jag kommer strössla dem över min hemstad Jakobstad. Vad betyder vändagen/alla hjärtans dag för dig? Har du några speciella traditioner eller planer? #garnknuten #2dcrochetheart


Här hittar du Sweet Sharnas mysiga blogg! Gå in och säg hej!


For me valentines day isn’t just a day when Lukas and I go on a date (because I think you should go on dates more than once a year). It’s a day that reminds me to sprinkle love and positivity around every day, not just on Valentine’s day. This Valentine I’m joining Sweet Sharnas tag #leavealittleheart with my quick and easy 2D hearts and I’m going to sprinkle them all over my hometown Jakobstad! What does Valentine´s day mean for you? Do you have any special plans? #garnknuten #2dcrochetheart


Here you’ll find Sweet Sharnas lovely blog! Go and say hi!2D CROCHET HEART - MÖNSTER


Här hittar du en nedladdningsbar PDF på engelska!


Garn: restgarn

Virknål: en virknål som passar garnet (det är inte så noga)

Förkortningar: m=maska, sm=smygmaska, lm=luftmaska, fm=fast maska, dst=dubbel stople, 2i1=öka


OBS!

- Hoppa alltid över den sista lm på varvet.

- Hjärtat virkas fram och tillbaka fram till sista varvet.


v 1: 2 lm, 2 fm i andra maskan från nålen. lm, vänd. (2)

v 2: [2i1]x2. lm, vänd. (4)

v 3: 2i1, 2 fm, 2i1. lm, vänd. (6)

v 4: 2i1, 4 fm, 2i1. lm, vänd. (8)

v 5: 2i1, 6 fm, 2i1. lm, vänd. (10)

v 6: 2i1, 8 fm, 2i1. lm, vänd. (12)

v 7-8: 12 fm. lm, vänd. (12)

v 9: 11 fm, 2i1. Fortsätt virka ner längs med hjärtats vänstra kant. 7 fm. 3 fm i tippen på hjärtat. Fortsätt virka längs hjärtats högra sida. 8 fm. Virka följande längs med den sista sidan på hjärtat. [Hoppa över 2 m, 8 dst i samma m, hoppa över 2 m, sm]x2.

- Om du vill ha ett snyggt slut rekommenderar jag att du hoppar över den sista sm och gör en osynlig ihoptagning istället. (Se bilder!)2D CROCHET HEART - PATTERN


Here you'll find the downloadable PDF!


Yarn: whatever you have at home

Crochet hook: a size that works with the yarn

Abbreviations: st=stitch, sl st=slip stitch, ch=chain stitch, sc=single crochet, tr=treble crochet, inc=increase


OBS!

- Always skip the last ch on the row.

- The heart is crocheted back and forth until the last round.


r 1: 2 ch, 2 sc in the second ch from the hook. ch, turn. (2)

r 2: [inc]x2. ch, turn. (4)

r 3: inc, 2 sc, inc. ch, turn. (6)

r 4: inc, 4 sc, inc. ch, turn. (8)

r 5: inc, 6 sc, inc. ch, turn. (10)

r 6: inc, 8 sc, inc. ch, turn. (12)

r 7-8: 12 sc. ch, turn. (12)

r 9: 11 sc, inc. Continue to crochet down on the left side of the heart. 7 sc. 3 sc in the tip of the heart. Continue to crochet on the right side of the heart. 8 sc. Crochet the following on the last side of the heart. [Skip 2 st, 8 tr in the same st, skip 2 st, sl st]x2.

- If you want a nice and pretty end I would recommend you to skip the last sl st and end the row with an invisible join. (Pictures!)


Ha en riktigt mysig virkstund! Have a really cozy crochet time!

- Veronica

SPRINKLE SOME LOVE AND JOIN THE TAG

#leavealittleheart !


Tryck gärna på ❤ om du gillade inlägget! Please click on the ❤ if you liked the post!

6,701 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved