• Veronica Lönnqvist

Pumpkin | Free crochet pattern | Pumpa | Gratis virkmönster

Updated: Nov 24, 2020

It's pumpkin season! Have you crocheted any yet? This cinderello pumpkin is actually an old pattern that is also available as a pumpkin bundle with three different pumpkins. This free crochet pattern is available in English and in Swedish! Happy crocheting!


This pumpkin is perfect as a pin cushion, play food or as decoration. Can you help me come up with more ideas on how to use your pumpkin?


Please click on the ❤ if you like this pattern!


PIN ME FOR LATER!INFORMATION

DESIGN

Veronica Lönnqvist (2017)


COPYRIGHT

© 2017 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn: ex. BC Garn Alba 50g = 160 m

Crochet hook: ex. 3.00 mm

Stuffing Scissors

Tapestry needle Pins

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm.

30 rows on 10 cm.


ABBREVIATIONS [US-terms]

- Click on the (pink) stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, hdc = half double crochet, dc = double crochet, inc = increase, dec = decreaseCINDERELLO


- This Cinderello pumpkin is crocheted with yarn A.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6: [4 sc, inc]x6. (36)

r 7: [5 sc, inc]x6. (42)

r 8: [6 sc, inc]x6. (48)

r 9: [7 sc, inc]x6. (54)

r 10: [8 sc, inc]x6. (60)

r 11: [9 sc, inc]x6. (66)

r 12: [10 sc, inc]x6. (72)

r 13–22: [72 sc]. (72)

r 23: [10 sc, dec]x6. (66)

r 24: [9 sc, dec]x6. (60)

r 25: [8 sc, dec]x6. (54)

r 26: [7 sc, dec]x6. (48)

r 27: [6 sc, dec]x6. (42)

r 28: [5 sc, dec]x6. (36)

r 29: [4 sc, dec]x6. (30)

r 30: [3 sc, dec]x6. (24)

r 31: [2 sc, dec]x6. (18)

r 32: [1 sc, dec]x6. (12)

- Stuff the pumpkin.

r 33: [dec]x6. (6)

- Cut off the thread and fasten the threads.

- Take a 40 cm long yarn piece in colour A and sew long stitches through and around the pumpkin to give it a nice shape. (See picture on p. 3)

TOP LEAF NO 1

- The top leaf is crocheted with yarn B.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2–6: [6 sc]. (6)

r 7: [inc]x6. (12)

r 8: [1 sc, inc]x6. (18)

r 9: [2 sc, inc]x6. (24)

r 10 (front loop): [skip 1 st, 7 dc in next st, skip 1 st:s, sl st in next st]x6.

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the top leaf to the pumpkin with.

- Fasten the other threads.

VINES [X2]

- The vines are crocheted with yarn B.

r 1: 21 ch. (21)

- Turn and start crocheting in the second stitch from the hook.

r 2: [inc]x20. (40)


ASSEMBLING

- Tie or sew the vines on to the top leaf.

- Sew the top leaf onto the pumpkin.

- Fasten the threads.


⤹ MORE AUTUMN AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist (2017)


COPYRIGHT

© 2017 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får inte återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn: t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m

Virknål: t.ex. 3.00 mm

Stoppnål

Sax

Vadd


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm.

30 varv på 10 cm.


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

- Klicka på (rosa) maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, hst = halvtolpe, st = stolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska,CINDERELLO

- Pumpan virkas med garn A.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6: [4 fm, 2i1]x6. (36)

v 7: [5 fm, 2i1]x6. (42)

v 8: [6 fm, 2i1]x6. (48)

v 9: [7 fm, 2i1]x6. (54)

v 10: [8 fm, 2i1]x6. (60)

v 11: [9 fm, 2i1]x6. (66)

v 12: [10 fm, 2i1]x6. (72)

v 13–22: [72 fm]. (72)

v 23: [10 fm, 2→1]x6. (66)

v 24: [9 fm, 2→1]x6. (60)

v 25: [8 fm, 2→1]x6. (54)

v 26: [7 fm, 2→1]x6. (48)

v 27: [6 fm, 2→1]x6. (42)

v 28: [5 fm, 2→1]x6. (36)

v 29: [4 fm, 2→1]x6. (30)

v 30: [3 fm, 2→1]x6. (24)

v 31: [2 fm, 2→1]x6. (18)

v 32: [1 fm, 2→1]x6. (12)

- Fyll pumpan med vadd.

v 33: [2→1]x6. (6)

- Klipp av tråden och fäst trådarna.

- Ta en 40 cm lång tråd i färg A och sy 6 långa lodräta stygn runt pumpan. Från mitten av pumpans översida, igenom pumpan till mitten av pumpans undersida och runt pumpans yttersida för att stoppa nålen in i mitten av pumpans översida igen. (Se bild på s. 2)

STJÄLKBLAD 1

- Stjälkbladen virkas med garn B.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2–6: [6 fm]. (6)

v 7: [2i1]x6. (12)

v 8: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 9: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 10 (främre maskbågen): [hoppa över 1 fm, 7st i följande fm, hoppa över 1 fm, sm i följande fm]x6

- Klipp av tråden, men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast stjälkbladet i pumpan med. Fäst den andra tråden.


KLÄTTERRANKOR x2

v 1: [21 lm]. (21)

- Vänd och börja virka i andra maskan från nålen.

v 2: [2i1]x20. (40)

MONTERING

- Knyt eller sy fast klätterankorna på stjälkbladet.

- Sy fast stjälkbladet på pumpan.

- Fäst trådarna


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.

HAPPY CROCHETING! - Veronica

Please click on the ❤ if you like this pattern!

1,325 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015-2021

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland