• Veronica Lönnqvist

Princess cake | Free crochet pattern | Prinsesstårta | Gratis virkmönster

There's always something to celebrate! Today I'm sharing with you this free crochet pattern for this super cute princess cake. It's a super quick and easy make and I bet your tiny humans will love it! This free crochet pattern is available in English and in Swedish!


This cake is perfect as a pin cushion, play food or as decoration. Can you help me come up with more ideas on how to use your princess cake?


Please click on the ❤ if you like this pattern!


PIN ME FOR LATER!


INFORMATION

DESIGN

Veronica Lönnqvist (2020)


COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn: ex. BC Garn Alba 50g = 160 m

Crochet hook: ex. 3.00 mm

Stuffing Scissors

Tapestry needle Pins

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm.

30 rows on 10 cm.


ABBREVIATIONS [US-terms]

- Click on the (pink) stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, hdc = half double crochet, dc = double crochet, inc = increase, dec = decreasePRINCESS CAKE PATTERN


TOP PIECE

- The top piece is crocheted in spiral with light pink and white yarn.

- Start to crochet with the pink yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle r 2: [inc]x6. (12) r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6: [4 sc, inc]x6. (36)

r 7: [5 sc, inc]x6. (42)

r 8: [6 sc, inc]x6. (48)

r 9: [7 sc, inc]x6. (54) r 10: [8 sc, inc]x6. (60)

r 11-18: 60 sc. (60) Change colour to white.

r 19: [4 sc, inc]x12. (72)

r 20 (front loops): [skip 2 st, 7 dc, skip 2 st, sl st]x12.

- Cut of the yarn and fasten the ends.BOTTOM PIECE

- The bottom piece is crocheted in spiral with white yarn.

r 1: 2 ch, 8 sc in the second ch from the hook. (8) = magic circle

r 2: [inc]x8. (16)

r 3: [sc, inc]x8. (24)

r 4: [2 sc, inc]x8. (32)

r 5: [3 sc, inc]x8. (40)

r 6: [4 sc, inc]x8. (48)

r 7: [5 sc, inc]x8. (56)

r 8: [6 sc, inc]x8. (64)

r 9: [7 sc, inc]x8. (72)

- Cut of the yarn and save approx. 30 cm.

- Fasten the other end.


ROSE

- The rose is crocheted with a darker pink.

- Always ignore the sl st at the end.

r 1: 2 ch, 8 sc in the second ch from the hook. sl st. (8) = magic circle

r 2 (front loops): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x2

r 2 (back loops): [inc]x8. sl st. (16)

r 3 (front loops): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x4

r 3 (back loops): [sc, inc]x8. sl st. (24)

r 4 (front loops): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x6

- Cut off the yarn but save approx. 20 cm.

- Fasten the other end.


ASSEMBLING

- Attach the rose to the top piece. - Sew the top and the bottom piece together. Stuff the cake before closing the last stitches.

- Fasten the end.

- Wohoo you made it!!


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist (2020)


COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får inte återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn: t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m

Virknål: t.ex. 3.00 mm

Stoppnål

Sax

Vadd


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm.

30 varv på 10 cm.


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

- Klicka på (rosa) maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, hst = halvtolpe, st = stolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska,PRINSESSTÅRTA MÖNSTER


MARSIPANTÄCKE

- Marsipantäcket virkas i spiral med ljusrosa och vitt garn.

- Börja virka med det ljusrosa ganret.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6: [4 fm, 2i1]x6. (36)

v 7: [5 fm, 2i1]x6. (42)

v 8: [6 fm, 2i1]x6. (48)

v 9: [7 fm, 2i1]x6. (54) v 10: [8 fm, 2i1]x6. (60)

v 11-18: 60 fm. (60) Byt färg till vit.

v 19: [4 fm, 2i1]x12. (72)

v 20 (främre maskbågarna): [hoppa över 2 m, 7 st, hoppa över 2 m, sm]x12.

- Klipp av garnet och fäst ändorna.


BOTTEN

- Bottnet biten virkas i spiral med vitt garn.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från nålen. (8) = magisk ring

v 2: [2i1]x8. (16)

v 3: [fm, 2i1]x8. (24)

v 4: [2 fm, 2i1]x8. (32)

v 5: [3 fm, 2i1]x8. (40)

v 6: [4 fm, 2i1]x8. (48)

r 7: [5 fm, 2i1]x8. (56)

r 8: [6 fm, 2i1]x8. (64)

r 9: [8 fm, 2i1]x8. (72)

- Klipp av garnet men spara ca 30 cm.

- Fasten the other end.


ROS

- Rosen är virkad med ett rosa garn.

- Ignorera alltid smygmaskan i slutet på varvet.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från virknålen. (8) = magisk cirkel

v 2 (främre maskbågen): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x2

v 2 (bakre maskbågen): [2i1]x8. sm. (16)

v 3 (främre maskbågen): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x4

v 3 (bakre maskbågen): [fm, 2i1]x8. sm. (24)

v 4 (främre maskbågen): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x6

- Klipp av garnet men spara ca 20.

- Fäst den andra garnändan.


MONTERING

- Fäst rosen på toppen av marsipantäcket. - Sy fast marsipantäcket med bottnet. Fyll prinsesstårtan innan du syr ihop delarna helt.

- Fäst tråden.

- Wohoo du gjorde det!


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.

HAPPY CROCHETING! - Veronica

Please click on the ❤ if you like this pattern!

879 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015-2021

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland