Pattern testing SPLASH the crocodile / Testvirkar krokodilen SPLASH

Jag är en person som gillar de trygga och välbekanta sakerna i livet och jobbar dagligen med att utsätta mig själv för nya saker som ligger utanför min bekvämlighetszon. Tro det eller ej! Nu har jag satt ner min fot i en helt ny värld, nämligen mönster-testning. (eng. pattern testing)


I’m a person who likes the familiar things in life and I’m trying hard to do new things that are out of my comfort zone. Believe it or not! Now I’ve set my foot into a whole new world, pattern testing. (also known as test knitting / test crocheting)

Vad i hela friden är mönster-testning?

Mönster-testning går ut på att man stickar eller virkar igenom ett opublicerat mönster för att hjälpa designern hitta fel och feltolkningsmöjligheter i mönstret. Då du designar mönster är det lätt att man blir ordblind för sin text, så därför är det bra att låta ett par stycken sticka/virka och läsa igenom mönstret innan det publiceras. Mönster-testning är ett roligt sätt för stickare och virkare att ta del av opublicerade mönster innan någon annan och samtidigt bli en del av mönsterskapandet. Mönster testning är också ett superbra sätt för designers att kvalitétsgranska sina mönster!


What the heck is pattern testing?

Pattern testing is when you knit or crochet a pattern that is not yet published to help the designer to find errors and mistakes in the pattern before it’s released. When you design a pattern it’s easy to get word-blind and therefore it’s good to have a couple of people to knit/crochet and read through the pattern step by step. Pattern testing is a fun way to discover not yet release patterns and a way to be a part of the pattern making. Pattern testing is also a great way for designers to quality check the pattern!Min erfarenhet

Det här är första gången jag är med och testvirkar ett mönster och jag är riktigt positivt överraskad! Då jag såg att Kim Friis från @crochetbykim sökte testvirkare för sitt krokodilmönster Splash var min första tanke att jag inte har tid… men sen började jag räkna dagarna och insåg att jag nog borde få ihop en amigurumi på två veckor. Så långsamt virkar jag ändå inte. Tiden var tillräcklig med tanke på ett amigurumi-mönster.


Det är över sju år sedan jag virkade efter någon annans mönster så det var också lite spännande men det gick galant och Kim har väldigt tydliga och välstrukturerade mönster. Jag fick dessutom en liten inspirationskick vilket jag aldrig i mitt liv trodde att jag kunde få av att virka amigurumis som andra designat. Jag har alltid hållit mig borta från andras amigurumi-mönster med rädsla för att blockera min egna kreativitet och omedvetet plagiera någon annans design, men jag tror mitt huvud mådde riktigt bra av en design paus... Det var så otroligt skönt att inte behöva tänka!


Har du mönster testat någon gång? Vad är dina erfarenheter?


Sköt om er och gå in och sej hej till Kim på hennes instagram @crochetbykim !

- VeronicaMy experience

This is my first time pattern testing and I must say it was a really nice experience! I was a bit scared that I would feel stressed about the deadline but we had two weeks to crochet Splash (by Kim Friis) and it was a good amount of time for an amigurumi. It’s also over seven years since I’ve crocheted an amigurumi designed by someone else which was a bit scary but it gave me new inspiration, oddly enough. I’ve always kept myself away from others amigurumi patterns, afraid of blocking my own ideas and plagiarize unconsciously others , but maybe my mind needed some time off from designing… So nice to not have to think!


Have you pattern tested? And what are your experiences?


Take care and go and say hi to Kim at her instagram @crochetbykim !

- VeronicaSPLASH (link to pattern)

Crocheted by: me

Designed by: Kim Friis @crochetbykim

55 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved