• Veronica Lönnqvist

MUNKAR | gratis virkmönster [free crochet pattern]

Updated: Jun 30, 2020

Happy vappen! Happy valborg! Happy first of May! Here is a new free crochet pattern for two different kinds of munkar (donuts with sugar), one small and one big. Which one is your favourite?


Glada vappen! Glad valborg! Glad första maj! Här kommer ett gratis virkmönster på två olika sockermunkar, med eller utan hål. Vilken är din favorit?


Please click on the ❤ if you'd like more free cookies and cakes crochet patterns!MATERIAL

Yarn: Beige and white scrap yarn from your stash or something environmental friendly. The donut is crocheted with two yarns held together. (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Crochet hook: a size that works with both yarns when crocheted together. (ex. 4 mm)

Stuffing

Stitch marker (optional): This might help you to keep track of where your row starts and ends.


ABBREVIATIONS [US-terms]

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, inc = increase, dec = decrease


SMALL SUGAR DONUT- FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The small sugar donut is crocheted in a spiral with two yarns together at the same time. (beige and white)

r 1: 2 ch, 6 sc in the second ch from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6-9: 24 sc. (30) r 10: [3 sc, dec]x6. (24)

r 11: [2 sc, dec]x6. (18)

r 12: [sc, dec]x6. (12) ▪ Stuff the donut.

r 13: [dec]x6. (6)

▪ Cut off the yarn and fasten the ends.


BIG SUGAR DONUT- FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The big sugar donut is crocheted in a spiral with two yarns together at the same time. (beige and white)

▪ 18 ch, join the chains into a circle with a sl st.

r 1-3 (3 rows): 18 sc. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6: [4 sc, inc]x6. (36)

r 7: [5 sc, inc]x6. (42)

r 8: [6 sc, inc]x6. (48)

r 9-14 (6 rows): 48 sc. (48)

r 15: [6 sc, dec]x6. (42)

r 16: [5 sc, dec]x6. (36)

r 17: [4 sc, dec]x6. (30)

r 18: [3 sc, dec]x6. (24) r 19: [2 sc, dec]x6. (18)

r 20-22 (3 rows): 18 sc. (18)

▪ Cut off the yarn but save approx. 20 cm so that you have something to sew the donut together with.

▪ Sew the donut together an stuff it as you go.MORE FOOD CROCHET PATTERNS (You'll find the crochet pattern by clicking on the picture!)


MATERIAL [Swedish]

Garn: Restgarn i färgerna vit och beige. Munkarn virkas med två trådar tillsammans. (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Virknål: En virknål som passar garnet. (t.ex. 4 mm)

Vadd

Markör (valfritt): Ett bra hjälpmedel för att hålla koll på var varvet börjar och slutar.


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, hst = halvstolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska, bf = byt färg


LITEN MUNK - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Den lilla munken är virkade i spiral med två garn tillsammans. (beige och vit)

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från virknålen. (6) = magisk cirkel

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6-9: 24 fm. (30)

v 10: [3 fm, 2→1]x6. (24)

v 11: [2 fm, 2→1]x6. (18)

v 12: [fm, 2→1]x6. (12)

▪ Fyll munken med vadd.

v 13: [2→1]x6. (6)

▪ Klipp av tråden och fäst garnändorna.


STOR MUNK- GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

Den lilla munken är virkade i spiral med två garn tillsammans. (beige och vit)

▪ 18 lm, virk ihop luftmaskorna til en cirkel med en sm.

v 1-3 (3 varv): 18 fm. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6: [4 fm, 2i1]x6. (36)

v 7: [5 fm, 2i1]x6. (42)

r 8: [6 fm, 2i1]x6. (48)

v 9-14 (6 varv): 48 fm. (48)

v 15: [6 fm, 2→1]x6. (42)

v 16: [5 fm, 2→1]x6. (36)

v 17: [4 fm, 2→1]x6. (30)

v 18: [3 fm, 2→1]x6. (24)

v 19: [2 fm, 2→1]x6. (18)

v 20-22 (3 varv): 18 fm. (18)

▪ Klipp av tråden men spara c 20 cm så att du har någonting att sy ihop munken med.

▪ Sy ihop munken och fyll den med vadd.


HAPPY CROCHETING! - Veronica

584 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015-2021

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland