• Veronica Lönnqvist

Lussebulle | Free crochet pattern | Gratis virkmönster

Updated: Mar 29

Have you ever tried a lussebulle, lussekatt or saffrans bulle (saffron bun)? This is a typical Christmas bun that is especially common in Sweden and also in some Finnish homes around Lucia (13.12). I'm so excited to share this free pattern with you! Isn't it adorable? I've added mine to my keychain to make it more festive. This free crochet pattern is available in English and in Swedish! Happy crocheting!


Please click on the ❤ if you like this pattern!


INFORMATION (US-Terms)

DESIGN

Veronica Lönnqvist (2019)


COPYRIGHT

© 2019 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), crochet hook (ex. 3.00 mm), scissors, tapestry needle, stuffing

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm | 30 rows on 10 cm.


SIZE

approx 8 cm - 10 cm


ABBREVIATIONS [US-terms] - Click on the (pink) stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, inc = increase, dec = decrease, bob = bobble stitchLUSSEBULLE CROCHET PATTERN

▪ The lussebulle is crocheted in a sprilar from top to down.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6-8: 30 sc. (30)

r 9: 15 sc, 5 ch, skip the next 15 st. (20)

▪ Continue to crochet around these 20 st.

r 10-12: 20 sc. (20)

r 13: [3 sc, dec]x4. (16)

r 14: [2 sc, dec]x4. (12)

r 15: [1 sc, dec]x4. (8)

r 16: [dec]x4. (4)

▪ Cut of the yarn and continue to crochet around the other hole.


r 10-21: 20 sc. (20)

▪ Cut of the yarn and fasten of the end.

▪ Stuff the lussebulle.


▪ Continue to crochet this small piece.

r 1: 2 ch, 4 sc in the second chain from the hook. (4) = magic circle

r 2: [inc]x4. (8)

r 3: [1 sc, inc]x4. (12)

r 4: [2 sc, inc]x4. (16)

r 5: [3 sc, inc]x4. (20)

r 6-8: 20 sc. (20)

▪ Attach the small piece onto the bigger piece so that you get an S shape.

r 22: 15 sc around the big piece, skip 5 st and jump over to the small piece, 15 sc around the small piece. (30)

r 23-25: 30 sc. (30)

r 26: [3 sc, dec]x6. (24)

r 27: [2 sc, dec]x6. (18)

r 28: [1 sc, dec]x6. (12)

▪ Stuff the lussebulle.

r 29: [dec]x6. (12)

▪ Cut of the yarn and fasten of the yarn ends.

▪ Close the tiny gaps with a couple of stitches.

▪ Shape your lussebulle into an 8-shape by stitching through it a couple of times.


RAISIN x4

r 1: 2 ch, bob in the second chain from the hook, sl st in the same st.

▪ Cut of the yarn and attach the raisins to your lussebulle.


MORE CHRISTMAS AMIGURUMI PATTERNS

Click on the picture to go to the pattern.


INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist (2019)


COPYRIGHT

© 2019 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får ine återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), virknål (t.ex. 3.00 mm), stoppnål, sax, vadd


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm | 30 varv på 10 cm.


STORLEK

ca 8 cm - 10 cm


FÖRKORTNINGAR [Swedish] - Klicka på (rosa) maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, 2i1 = öka, 2→1 = minska, bub = bubbelmaskaLUSSEBULLE VIRKMÖNSTER

▪ Lussebullen virkas i spiral nerifrån upp.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6-8: 30 fm. (30)

v 9: 15 fm, 5 lm, hoppa över följande 15 m. (20)

▪ Fortsätt virka runt dessa 20 m.

v 10-12: 20 fm. (20)

v 13: [3 fm, 2→1]x4. (16)

v 14: [2 fm, 2→1]x4. (12)

v 15: [1 fm, 2→1]x4. (8)

v 16: [2→1]x4. (4)

▪ Klipp av garnet och fortsätt virka runt det andra hålet.


v 10-21: 20 fm. (20)

▪ Klipp av garnet och fäst garnändan.

▪ Fyll lussebullen med vadd.


▪ Fortsätt virka den här lilla biten.

v 1: 2 lm, 4 fm i andra maskan från nålen. (4) = magisk ring

v 2: [2i1]x4. (8)

v 3: [1 fm, 2i1]x4. (12)

v 4: [2 fm, 2i1]x4. (16)

v 5: [3 fm, 2i1]x4. (20)

v 6-8: 20 fm. (20)

▪ Virka ihop den lilla biten med den stora biten så att du får en S-form.

v 22: 15 fm runt den stora delen, hoppa över 5 m och fortsätt virka på den lilla biten, 15 m. (30)

v 23-25: 30 fm. (30)

v 26: [3 fm, 2→1]x6.(24)

v 27: [2 sc, 2→1]x6.(18)

v 28: [1 sc, 2→1]x6.(12)

▪ Fyll lussebullen med vadd.

v 29: [2→1]x6. (12)

▪ Klipp av garnet och fäst garnändorna.

▪ Sy ihop de små hålen.

▪ Forma din lussebulle till en 8 genom att sy några stygn genom bullen.


RUSSIN x4

v 1: 2 lm, bub i den andra maskan från nålen, sm i samma maska.

▪ Klipp av garnet och sy fast russinen på lussebullen.MORE CHRISTMAS AMIGURUMI PATTERNS

Click on the picture to go to the pattern.


Please click on the ❤ if you like this pattern!


718 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015-2021

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland