Crochet star rattle | Free crochet pattern | Stjärngosse skallra | Gratis virkmönster

Updated: 5 days ago

Stjärngosse staven är virkad med virknål nummer 3 och det ekologiska bomullsgarner Alba.

I crocheted this star rattle with crochet hook size 3 mm and the organic cotton yarn Alba.


Please click on the ❤ if you like this pattern!


Det här mönstret är till alla er som har små stjärnflickor och -pojkar som gillar att banka på grejer med andra grejer. Den här lilla stjärnstaven är verkligen Luciatågssäker! Jag har gjort den med tanke på min systerson som är lite över 1 år gammal och älskar att banka på saker. Nu riskerar inte hans syster att få blåmärken då hon ska lussa tillsammans med sin lillebror. Jag lag också in en liten skallra i stjärnan så att den gör ett litet fint ljud då man skakar på den. Lillebror sjunger inte supermycket ännu men på det här sättet kan han ändå delta med lite musik i lussandet. Är man inte så lussande av sig kan man också använda stjänstaven som trollstav.


This pattern is for all of you who have small star girls or boys that likes to bang on things with other things. This little star wand is super Lucia parade safe. I made this one for my 1 year old nephew who loves banging on things. Now his sister won't be risking getting any bruises when celebrating Lucia with her little brother. I also put a rattle in the star so that it makes a little nice sound that can accompany the Lucia songs. If you don't celebrate Lucia you can use it as a fairy wand. Who doesn't need a fairy wand?STJÄRNGOSSE STAV MÖNSTER (Swe)


FÖRKORTNINGAR

v - varv

m - maska

lm - luftmaska

fm - fastmaska

2i1 - öka

2→1 - minska

Här hittar du några videor som kan vara till hjälp! https://www.youtube.com/channel/UC8GtgtPj_qP6_fUQ1lEa92g?view_as=subscriber


SALMIAKRUTOR [x10]

- Salmiakrutorna är virkade fram och tillbaka med (ekologiskt) gult bomullsgarn.

v 1: 2 lm. lm*, vänd. *Ignorera alltid den sista lm på varvet. Den maskan är bara till för att ge lite höjd på arbetet. (2)

v 2: 2 fm. lm, vänd. (2)

v 3: [2i1]x2. lm, vänd. (4)

v 4: 4 fm. lm, vänd. (4)

v 5: 2i1, 2 fm, 2i1. lm, vänd. (6)

v 6: 6 fm. lm, vänd. (6)

v 7: 2i1, 4 fm, 2i1. lm, vänd. (8)

v 8: 8 fm. lm, vänd. (8)

v 9: 2i1, 6 fm, 2i1. lm, vänd. (10)

v 10: 10 fm. lm, vänd. (10)

v 11: 2i1, 8 fm, 2i1. lm, vänd. (12)

v 12: 12 fm. lm, vänd. (12)

v 13: 2i1, 10 fm, 2i1. lm, vänd. (14)

v 14: 14 fm. lm, vänd. (14)

v 15: 2→1, 10 fm, 2→1. lm, vänd. (12)

v 16: 12 fm. lm, vänd. (12)

v 17: 2→1, 8 fm, 2→1. lm, vänd. (10)

v 18: 10 fm. lm, vänd. (10)

v 19: 2→1, 6 fm, 2→1. lm, vänd. (8)

v 20: 8 fm. lm, vänd. (8)

v 21: 2→1, 4 fm, 2→1. lm, vänd. (6)

v 22: 6 fm. lm, vänd. (6)

v 23: 2→1, 2 fm, 2→1. lm, vänd. (4)

v 24: 4 fm. lm, vänd. (4)

v 25: [2→1]x2. lm, vänd. (2)

v 26: 2 fm. (2)

- Klipp av tråden och fäst trådarna.


STAV

- Staven är virkad i spiral med grått (ekologiskt) bomullsgarn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5-34: [24 fm]. (24)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast staven på stjärnan med. Fäst den andra tråden.


MONTERING

- Virka ihop 5 salmiakrutor till en stjärna. Gör detta två gånger så att du får 2 (nästan) platta stjärnor.

- Virka ihop båda stjärnorna med fm, men lämna ett hål med samma omkrets som staven. Fyll stjärnan med ekologisk bomull (eller något annat som du har hemma) och eventuellt en skallra eller en bjällra.

- Fyll staven med vadd och sy fast den på stjärnan där du lämnade ett hål.

- Fäst alla trådar.

- Njut av ett mysigt (blåmärksfritt) Luciatåg!STAR RATTLE PATTERN (US-terms)


ABBREVIATIONS

r - row

st - stitch

ch - chain

sc - single crochet

inc - increase

dec - decrease

Here you’ll find some helping videos! https://www.youtube.com/channel/UC8GtgtPj_qP6_fUQ1lEa92g?view_as=subscriber


DIAMNONDS [x10]

- The diamonds are crocheted back and forth with organic cotton in the colour yellow.

r 1: 2 ch. ch*, turn. *Always ignore the last ch on the row. This stitch is just giving us some height. (2)

r 2: 2 sc. ch, turn. (2)

r 3: [inc]x2. ch, turn. (4)

r 4: 4 sc. ch, turn. (4)

r 5: inc, 2 sc, inc. ch, turn. (6)

r 6: 6 sc. ch, turn. (6)

r 7: inc, 4 sc, inc. ch, turn. (8)

r 8: 8 sc. ch, turn. (8)

r 9: inc, 6 sc, inc. ch, turn. (10)

r 10: 10 sc. ch, turn. (10)

r 11: inc, 8 sc, inc. ch, turn. (12)

r 12: 12 sc. ch, turn. (12)

r 13: inc, 10 sc, inc. ch, turn. (14)

r 14: 14 sc. ch, turn. (14)

r 15: dec, 10 sc, dec. ch, turn. (12)

r 16: 12 sc. ch, turn. (12)

r 17: dec, 8 sc, dec. ch, turn. (10)

r 18: 10 sc. ch, turn. (10)

r 19: dec, 6 sc, dec. ch, turn. (8)

r 20: 8 sc. ch, turn. (8)

r 21: dec, 4 sc, dec. ch, turn. (6)

r 22: 6 sc. ch, turn. (6)

r 23: dec, 2 sc, dec. ch, turn. (4)

r 24: 4 sc. ch, turn. (4)

r 25: [dec]x2. ch, turn. (2)

r 26: [2 sc]. (2)

- Cut off the thread and fasten them.

HANDLE - The handle are crocheted in spiral with organic cotton in the colour grey.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5-34: [24 sc]. (24)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the handle to the star with. Fasten the other thread.


ATTACHING THE PARTS

- Crochet together 5 diamonds into a star with sc stitch. Repeat once more so that you have 2 semi flat stars.

- Crochet both the stars together wih sc stitch, but leave a whole that is the same size as the handle. Stuff the star with preferably organic cotton stuffing (or something else you have at home) and optionally a rattle or a bell.

- Stuff the handle and sew it on to the star where you left a whole.

- Fasten the threads.


Please click on the ❤ if you like this pattern!

  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved