THE CROCHET BLOG

  • Veronica Lönnqvist

CALendar 2018 - Ralf #6

Updated: Dec 17, 2018


Här kommer del 6 av mönstret Ralf! Här hittar du materialinfo, förklaringar på förkortningar, färgnyckeln och andra hjälpsamma tips och tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


The 6th part of the Ralf pattern is here! Here you'll find the blog post with material information, abbreviations, colour keys and other helping tips and tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018Den sjätte delen av mönstret innehåller Ralfs huvud och ögon. Lycka till!


HUVUD

- Huvudet virkas med färg A

- Fortsätt virka där du slutade med nosen.

v 12-29: [48 fm]. (48)

v 30: [6 fm, 2→1]x6. (42)

v 31: [5 fm, 2→1]x6. (36)

v 32: [4 fm, 2→1]x6. (30)

v 33: [3 fm, 2→1]x6. (24)

v 34: [2 fm, 2→1]x6. (18)

v 35: [1 fm, 2→1]x6. (12)

- Fyll huvudet med vadd.

v 36: [2→1]x6. (6)

- Klipp av tråden och fäst trådarna.ÖGON [x2]

DEL 1

- Den här delen virkas med färg C.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast del 1 på del 2 med. Fäst den andra tråden.

DEL 2

- Den här delen virkas med färg D.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast ögonen på huvudet med. Fäst den andra tråden.

- Sy fast del 1 på del 2.

The 6th part of the pattern is Ralfs head and eyes! Good luck!


HEAD

- The body is crocheted with yarn A.

- Continue from the nose.

r 12-29: [48 sc]. (48)

r 30: [6 sc, dec]x6. (42)

r 31: [5 sc, dec]x6. (36)

r 32: [4 sc, dec]x6. (30)

r 33: [3 sc, dec]x6. (24)

r 34: [2 sc, dec]x6. (18)

r 35: [1 sc, dec]x6. (12)

- Stuff the head.

r 36: [dec]x6. (6)

- Cut off the thread and fasten them.EYES [x2]

PART 1

- This part is crocheted with yarn C.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the part 1 to part 2 with. Fasten the other thread.

PART 2

- This part is crocheted with yarn D.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the eye to the head with. Fasten the other thread.

- Sew part 1 on to part 2.


Mysiga virkstunder! Happy Green Crocheting!

- Veronica151 views

Shop

Contact

© 2019 by Garnknuten

  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
0Cart