• Veronica Lönnqvist

FLOWER HEADBAND | MIDSOMMARKRANS | free crochet pattern | gratis virkmönster

Updated: Jan 18

Want to learn how to crochet this super cute flower headband? Then you are at the right place! Scroll down for the free crochet pattern in both English and Swedish!


Vill du lära dig hur man virkar den här söta midsommarkransen? Då har du kommit till rätt ställe! Scrolla ner för att hitta virkmönstret både på svenska och engelska!


Please click on the ❤ if you like the pattern!


MATERIAL

Yarn: The flower headband is great for using up those scrap yarns!

(ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Crochet hook: a size that works with your yarn. (ex. 3 mm)

Scissors

Tapestry needle


ABBREVIATIONS [US-terms]

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, dc = double crochet, hdc = half double crochet, inc = increase, dec = decrease, bl = back loop, fl = front loop


HEADBAND - FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The headband is crocheted back and forth in one colour. (ex. green)

r 1: 2 ch. ch, turn. (2)

r 2: 2 sc. ch, turn. (2)

r 3: [inc]x2. ch, turn. (4)

r 4: 4 sc. ch, turn. (4)

r 5: inc, 2 sc, inc. ch, turn. (6)

r 6: 6 sc. ch, turn. (6)

r 7: inc, 4 sc, inc. ch, turn. (8)

r 8: 8 sc. ch, turn. (8)

▪ Repeat

r 8 until the headband is so long so you can tie it around your head. (mine is ca 80 cm long)

r 9: dec, 4 sc, dec. ch, turn. (6)

r 10: 6 sc. ch, turn. (6)

r 11: dec, 2 sc, dec. ch, turn. (4)

r 12: 4 sc. ch, turn. (4)

r 13: [dec]x2. ch, turn. (4)

r 14: 2 sc. (2)

▪ Cut off the yarn and fasten the ends.ROSE - FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The rose is crocheted with one colour. (ex. yellow)

▪ Always ignore the sl st at the end.


r 1: 2 ch, 8 sc in the second ch from the hook. sl st. (8) = magic circle

r 2 (fl): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x2

r 2 (bl): [inc]x8. sl st. (16)

r 3 (fl): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x4

r 3 (bl): [sc, inc]x8. sl st. (24)

r 4 (fl): [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x6

r 4 (bl): [2 sc, inc]x8. sl st. (32)

r 5: [skip 1 st, 5 dc, skip 1 st, sl st]x8

▪ Cut off the yarn but save approx 20 cm so that you have something to attach it to the headband with.

▪ Fasten the other end.PEONY - FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The peony is crocheted with one colour and two strands of yarn held together. (ex. pink)

▪ Always ignore the sl st at the end.


r 1: 5 ch, close to a circle with a sl st. r 2: ch, 12 sc in the circle, sl st. (12) r 3: ch, [inc]x12, sl st. (24)

r 4 (fl): [skip 2 st, 7 dc in the next st, skip 2 st, sl st]x4

r 4 (bl): 21 sc. (24) The next row starts and ends here.

r 5 (fl): [skip 2 st, 7 dc in the next st, skip 2 st, sl st]x4 r 5 (bl): 21 sc. (24) The next row starts and ends here.

r 6: [skip 2 st, 7 dc in the next st, skip 2 st, sl st]x4

▪ Cut off the yarn but save approx 20 cm so that you have something to attach the flower to the headband with.

▪ Fasten the other end.DAISY - FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The daisy is crocheted with two different colours. (ex. yellow and white)

▪ Start to crochet with yellow.


r 1: 2 ch, 8 sc in the second ch from the hook. sl st. (8) = magic circle

▪ Change colour.

r 2: [6 ch, 5 sc down the chains, sl st]x8 ▪ Cut off the yarn but save approx 20 cm so that you have something to attach it to the headband with.

▪ Fasten the other end.


CHERRY BLOSSOM - FREE CROCHET PATTERN [US-terms]

▪ The cherry blossom is crocheted with two different colours. (ex. pink and light pink)

▪ Start to crochet with light pink.


r 1: 2 ch, 5 sc in the second ch from the hook. sl st. (5) = magic circle ▪ Change colour.

r 2: [2 ch, (2 dc, 2 ch, sl st) in one st]x5 (12)

▪ Cut off the yarn but save approx 20 cm so that you have something to attach the flower to the headband with.

▪ Fasten the other end.


ASSEMBLING

▪ Pin the flowers onto the headband. ▪ Sew the flowers onto the headmand.


MORE CROCHET PATTERNS ! (Go to the crochet pattern by clicking on the picture!)


MATERIAL [Swedish]

Garn: Den här midsommarkransen är ett superbra restgarnsprojekt!

(t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Virknål: En virknål som passar garnet. (t.ex. 3 mm)

Stoppnål

Sax


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, st = stolpe, hst = halvstolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska, fmb = virka i främre maskbågen, bmb = virka i bakre maskbågen


BAND - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Bandet till midsommarkransen är virkat fram och tillbaka i en färg. (t.ex. grön)

v 1: 2 lm. lm, vänd. (2)

v 2: 2 fm. lm, vänd. (2)

v 3: [2i1]x2. lm, vänd. (4)

v 4: 4 fm. lm, vänd. (4)

v 5: 2i1, 2 fm, 2i1. lm, vänd. (6)

v 6: 6 fm. lm, vänd. (6)

v 7: 2i1, 4 fm, 2i1. lm, vänd. (8)

v 8: 8 fm. lm, vänd. (8)

▪ Upprepa v 8 tills bandet är så lång så att du kan knyta det runt dit huvud. (mitt blev ca 80 cm långt)

v 9: 2→1, 4 fm, 2→1. lm, vänd. (6)

v 10: 6 fm. lm, vänd. (6)

v 11: 2→1, 2 fm, 2→1. lm, vänd. (4)

v 12: 4 fm. lm, vänd. (4)

v 13: [2→1]x2. lm, vänd. (4)

v 14: 2 fm. (2)

▪ Klipp av garnet och fäst garnändorna.ROS - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Rosorna är virkade med en fäg. (t.ex. gul)

▪ Ignorera alltid smygmaskan i slutet på varvet.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från virknålen. (8) = magisk cirkel

v 2 (fmb): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x2

v 2 (bmb): [2i1]x8. sm. (16)

v 3 (fmb): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x4

v 3 (bmb): [fm, 2i1]x8. sm. (24)

v 4 (fmb): [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x6

v 4 (bmb): [2 fm, 2i1]x8. sm. (32)

v 5: [hoppa över 1 m, 5 st i nästa, hoppa över 1 m, sm]x8

▪ Klipp av garnet men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast rosen på bandet med.

▪ Fäst den andra garnändan.PION - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Pionerna är virkade med en färg och med två trådar tillsammans. (t.ex. rosa)

▪ Ignorera alltid smygmaskan i slutet på varvet.

v 1: 5 lm, fäst till en cirkel med en sm.

v 2: lm, 12 fm i cirkeln, sm. (12)

v 3: lm, [2i1]x12, sm. (24)

v 4 (fmb): [hoppa över 2 m, 7 st i nästa, hoppa över 2 m, sm]x4

v 4 (bmb): 21 fm. (24) Nästa varv slutar och börjar här.

v 5 (fmb): [hoppa över 2 m, 7 st i nästa, hoppa över 2 m, sm]x4

v 5 (bmb): 21 fm. (24) Nästa varv slutar och börjar här.

v 6: [hoppa över 2 m, 7 st i nästa, hoppa över 2 m, sm]x4

▪ Klipp av garnet men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast rosen på bandet med.

▪ Fäst den andra garnändan.PRÄSTKRAGE - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Prästkragarna virkas med två färger. (t.ex gul och vit)

▪ Börja virka med gul.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från virknålen. (8) = magisk cirkel

▪ Byt färg.

v 2: [6 lm, 5 fm längs luftmaskorna, sm]x8

▪ Klipp av garnet men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast rosen på bandet med.

▪ Fäst den andra garnändan.


KÖRSBÄRSBLOMMA - GRATIS VIRKMÖNSTER [Swedish]

▪ Körsbärsblommorna virkas med två färger. (t.ex rosa och ljusrosa)

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från virknålen. (8) = magisk cirkel

▪ Byt färg.

v 2: [2 lm, (2 st, 2 lm, sm) i en m]x5

▪ Klipp av garnet men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast rosen på bandet med.

▪ Fäst den andra garnändan.


MONTERING

▪ Nåla fast blommorna på bandet. ▪ Sy fast blommorna på bandet.


HAPPY CROCHETING! - Veronica

Please click on the ❤ if you like the pattern!

1,681 views0 comments

Recent Posts

See All