• Veronica Lönnqvist

EASTER EGG | Free crochet pattern

Updated: Jun 30, 2020

Hello my friend! Here's a free crochet easter egg pattern for you! Perfect for the annual egg hunt! Don't forget to pin the pattern for later so you don't lose it in the cyber jungle! Happy Crocheting! #garnknuten


Scroll down for a Swedish translation!


PIN ME FOR LATER!


INFORMATION (US-term)


Design and copyright: Veronica Lönnqvist


Yarn: Scrap yarn from your stash or something environmental friendly. (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m, 6g in total)

Crochet hook: a size that works with the yarn (ex. 3mm) Stuffing Stitch marker (optional): This might help you to keep track of where your row starts and ends.


Abbreviations: r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, hdc = half double crochet, inc = increase, dec = decrease, cc = change colourCROCHET EASTER EGG PATTERN (US-term)

▪ The egg is crocheted in spiral. ▪ The egg is crocheted with two colours, colour A and B. Start to crochet with colour A.

r 1: 2 ch, 8 sc in the second ch from the hook. (8) = magic circle

r 2: [sc, inc]x4. (12)

r 3: sc, inc [2 sc, inc]x3, sc. (16)

r 4: [3 sc, inc]x4. (20)

r 5: 2 sc, inc [4 sc, inc]x3, 2 sc. (24)

r 6: [5 sc, inc]x4. (28)

r 7: 3 sc, inc [4 sc, inc]x3, 3 sc. (32)

r 8: [7 sc, inc]x4. (36)

r 9-10: 36 sc. (36)

r 11 (in the front loop): [skip 1 st, 5 hdc in next st, skip 1 st, sl st in next st]x9.

▪ cc to colour B. r 11 (in the back loop): 36 sc. (36)

r 12-15: 36 sc. (36)

r 16: [4 sc, dec]x6. (30)

r 17: [3 sc, dec]x6. (24)

r 18: [2 sc, dec]x6. (18)

r 19: [1 sc, dec]x6. (12)

▪ Stuff your easter egg.

r 20: [dec]x6. (6)

▪ Cut off the yarn and fasten the ends. ▪ Stitch down the scalloped edge on the egg.


MORE EASTER PATTERNS (Click on the pictures!)INFORMATION (Swedish)

Design och copyright: Veronica Lönnqvist


Garn: Restgarn i två olika färger. Tjockare garn = större ägg. (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m, 6g)

Virknål: En virknål som passar garnet. (t.ex. 3mm)

Vadd

Markör (valfritt): Ett bra hjälpmedel för att hålla koll på var varvet börjar och slutar.


Förkortningar: v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, hst = halvstolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska, bf = byt färg
VIRKAT PÅSKÄGG MÖNSTER (Swedish)

▪ Ägget virkas runt i sprial. ▪ Ägget virkas med två färger, färg A och B. Börja med att virka med färg A.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från nålen. (8) = magisk ring

v 4: [fm, 2i1]x4. (12)

r 3: fm, 2i1 [2 sc, 2i1]x3, fm. (16)

r 4: [3 fm, 2i1]x4. (20)

v 5: 2 fm, 2i1 [4 fm, 2i1]x3, 2 fm. (24)

v 6: [5 fm, 2i1]x4. (28)

v 7: 3 fm, 2i1 [4 fm, 2i1]x3, 3 fm. (32)

v 8: [7 fm, 2i1]x4. (36)

v 9-10: 36 fm. (36)

v 11 (i den främre maskbågen): [hoppa över en m, 5 hst i nästa m, hoppa över en m, sm i nästa m]x9.

▪ bf till färg B.

v 11 (i den bakre maskbågen): 36 fm. (36)

v 12-15: 36 fm. (36)

v 16: [4 fm, 2→1]x6. (30)

v 17: [3 fm, 2→1]x6. (24)

r 18: [2 fm, 2→1]x6. (18)

v 19: [1 fm, 2→1]x6. (12)

▪ Fyll ägget med vadd.

v 20: [2→1]x6. (6)

▪ Klipp av garnet och fäst ändorna.

▪ Sy ner volangkanten på ägget.Please click on the ❤ if you liked the post!

933 views0 comments
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland