Crochet the perfect semla - FREE PATTERN

Updated: Jun 30

Sylt eller mandelmassa? Här får du ett mönster så att du slipper att välja!

This is a pattern for the classic bun called semla or fastlagsbulle. They're delicious if you haven't tried.


Material

- Garn: Jag har använt mig av M&K Eco Baby Bomull (50g=160m) i färgerna beige och naturvitt.

- Virknål nr 3 (eller en nål som passar garnet)

- Stoppnål

- Sax

- Vadd


Supplies

- Yarn: I used M&K Eco Baby Bomull cotton yarn (50g=160m) in the colours beige and white.

- Crochet hook size D/3 (3 mm) or a hook that matches the yarn you will use.

- Needle

- Scissors

- Cotton or polyester stuffing

Förkortningar

v - varv

m - maska

lm - luftmaska

sm - smygmaska

fm - fastmaska

hst - halvstolpe

hstg - halvstolsgrupp

2i1 - öka (virka två fasta maskor i en maska)

2→1 - minska (genom att sticka virknålen in i följande maska och dra ut en ögla. Stick sedan in virknålen igen i därpå följandemaska och dra ut en ögla. Nu borde du ha tre öglor på nålen. Lägg garnet om nålen och dra garnet genom de tre öglorna.


Abbrevations (US)

r - row

st - stitch

ch - chain

sl st - slip stitch

sc - single crochet

hdc - half double crochet

hdcg - half double crochet group

inc - increase

dec – decrease


Semlans övre del

- Semlans övre del virkas i spiral med beige garn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30)

v 6: [4 fm, 2i1]x6. (36)

v 7: [5 fm, 2i1]x6. (42)

v 8: [6 fm, 2i1]x6. (48)

v 9: [48 fm]. (48)

v 10 (virkas i främre maskbågen): [48 fm]. (48)

- Klipp av tråden, men spara ca 30 cm så att du har någonting att sy ihop semlans övre del och undre del med. Fäst den andra tråden.

- Brodera lite socker på semlans övre del med vitt garn.


The top of the bun

- The top of the bun is crocheted in a spiral with beige yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30)

r 6: [4 sc, inc]x6. (36)

r 7: [5 sc, inc]x6. (42)

r 8: [6 sc, inc]x6. (48)

r 9: [48 sc.] (48)

r 10 (crochet this round in the front loops): [48 sc.] (48)

- Cut off the thread, but save approximately 12 in (30 cm) so that you have something to attach the top of the bun and the bottom of the bun with. Fasten the other thread.

- Embroider some sugar on top of the bun.

Semlans undre del

- Semlans undre del virkas i spiral med beige och vitt garn.

- Börja virka med beige garn.

v 1: 2 lm, 8 fm i andra maskan från nålen. (8) = magisk ring

v 2: [2i1]x8. (16)

v 3: [1 fm, 2i1]x8. (24)

v 4: [2 fm, 2i1]x8. (32)

v 5: [3 fm, 2i1]x8. (40)

v 6: [4 fm, 2i1]x8. (48)

v 7: [5 fm, 2i1]x8. (56)

v 8: [6 fm, 2i1]x8. (64)

v 9: [64 fm]. (64)

v 10: [14 fm, 2→1]x4. (60)

v 11: [60 fm]. (60)

v 12: [13 fm, 2→1]x4. (56)

v 13: [56 fm]. (56)

v 14: [12 fm, 2→1]x4. (52)

v 15: [52 fm]. (52)

v 16: [11 fm, 2→1]x4. (48)

v 17: [48 fm]. (48)- Byt till vitt garn.

v 18 (virkas i främre maskbågen): [hoppa över 1 m, 5 hst i följande m, hoppa över 1 m, sm i följande m]x12. (12 hstg)

- Klipp av tråden och fäst trådarna.

The bottom of the bun

- The bottom of the bun is crocheted in a spiral with beige and white yarn.

- Begin to crochet with beige yarn.

r 1: 2 ch, 8 sc in the second chain from the hook. (8) = magic circle

r 2: [inc]x8. (16)

r 3: [1 sc, inc]x8. (24)

r 4: [2 sc, inc]x8. (32)

r 5: [3 sc, inc]x8. (40)

r 6: [4 sc, inc]x8. (48)

r 7: [5 sc, inc]x8. (56)

r 8: [6 sc, inc]x8. (64)

r 9: [64 sc]. (64)

r 10: [14 sc, dec]x4. (60)

r 11: [60 sc]. (60)

r 12: [13 sc, dec]x4. (56)

r 13: [56 sc]. (56)

r 14: [12 sc, dec]x4. (52)

r 15: [52 sc]. (52)

r 16: [11 sc, dec]x4. (48)

r 17: [48 sc]. (48)

- Change to white yarn.

r 18 (crochet this row in the front loops): [skip 1 st, 5 hdc in the next st, skip 1 st, sl st]x12. (12 hdcg).

- Cut off the thread and fasten the threads.
Montering

- Sy ihop övre och undre delen av semlan. Du får det snyggaste resultatet genom att sy i de bakre maskbågarna.

- Fyll semlan med vadd innan du syr ihop den helt.

- Fäst trådarna.


Attaching the parts

- Sew the top and the bottom of the bun together. You'll get the nicest finnish if you sew the two parts together in the backloops.

- Stuff the bun with stuffing before you close the gap.

- Fasten all of the remaning threads.Släng in en fråga eller en kommentar i kommentarsfältet om det är någonting som ni funderar över, jag svarar på allt! Tagga gärna dina projekt gjorda med hjälp av mina mönster på sociala medier med #garnknuten. Jag älskar att se era fina alster!


Don't hesitate to leave questions or comments in the comment section bellow. Tag your products made from my design on social media with #garnknuten. I would love to see your products.


- Veronica
766 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved