• Veronica Lönnqvist

CROCHET RAINBOW T-SHIRT | free crochet pattern | gratis virkmönster

Updated: Sep 20, 2020


Hi! Here you'll find a free crochet pattern for this tiny cute rainbow t-shirt. This t-shirt is suitable for the Happy Animals; Ebba, Ralf, Tilde and Alice.


Hej! Här hittar du ett mönster på den här lilla söta regnbågs t-skjortan. T-skjortan passar till Happy Animals djuren; Ebba, Ralf, Tilde och Alice.


Please click on the ❤ if you like the pattern!MATERIAL

Yarn: The t-shirt is great for using up those scrap yarns!

(ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Crochet hook: a size that works with your yarn. (ex. 3.5 mm + 3.00 mm)

Scissors

Tapestry needle


GAUGE

24 sc stitches on 10 cm.

28 rows on 10 cm.


ABBREVIATIONS [US-terms]

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, inc = increase, dec = decreaseRAINBOW T-SHIRT

- The t-shirt is crocheted back and forth with pink yarn and hook 3.50 mm.

r 0: 28 ch. ch, turn. (28) r 1: 28 sc. ch, turn. (28) r 2: 6 sc, [inc]x2, 12 sc, [inc]x2, 6 sc. ch, turn. (32)

r 3: 6 sc, [inc, 2 sc, inc], 12 sc, [inc, 2 sc, inc] 6 sc. ch, turn. (36)

r 4: 6 sc, [inc, 4 sc, inc], 12 sc, [inc, 4 sc, inc] 6 sc. ch, turn. (40)

r 5: 6 sc, [inc, 6 sc, inc], 12 sc, [inc, 6 sc, inc] 6 sc. ch, turn. (44)

r 6: 6 sc, [inc, 8 sc, inc], 12 sc, [inc, 8 sc, inc] 6 sc. ch, turn. (48)

r 7: 6 sc, 6 ch, skip 12 st, 12 sc, 6 ch, skip 12 st, 6 sc. ch, turn. (36)

r 8-11 (4 r): 36 sc. ch, turn. (36)

r 12: [5 sc, inc]x6. ch, turn. (42)

r 13-16 (4 r): 42 sc. ch, turn. (42)

r 17: [6 sc, inc]x6. ch, turn. (48)

r 18: 42 sc. (42)

- Change to hook 3.00 mm


EDGES

- Continue to crochet down the right side of the t-shirt.

r 18 (right edge): sc in the same stitch as the last one, 3 ch, skip the next st, [4 sc, 3 ch, skip the next st]x3, sc.

r 18 (neck lining): Start to crochet in the same stitch as the last sc. 28 sl st.

r 18 (left edge): sc in the same stitch as the last sl st, 18 sc.

- Cut off the yarn and fasten the ends.

- Crochet 20 sc around the armholes with the 3.5 mm hook. Begin to crochet under the armhole. End the row with an invisible join.

- Cut off the yarn and fasten the ends.


RAINBOW

- The rainbow is crocheted back and forth with th colours purple, blue,green, yellow, orange.

- Start to crochet with colour purple.

r 1: 2 ch, 3 sc in the second chain from the hook. ch, turn. (3)

- cc to blue.

r 2: [inc]x3. ch, turn. (6)

- cc to green.

r 3: [sc, inc]x3. ch, turn. (9)

- cc to yellow.

r 4: [2 sc, inc]x3. ch, turn. (12)

- cc to orange.

r 5: [3 sc, inc]x3. ch, turn. (15)

- Cut of the yarn, but save approx. 30 cm so that you have something to attach the rainbow to the t-shirt with.

- Fasten the other yarn ends.

ASSEMBLING

- Attach the 4 buttons to the left edge of the t-shirt.

- Attach the rainbow to the t-shirt.


⤹ HERE YOU'LL FIN THE EBBA UNICORN PATTERN! ⤸MATERIAL [Swedish]

Garn: Den här t-skjortan är ett superbra restgarnsprojekt!

(t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Virknål: En virknål som passar garnet. (t.ex. 3.5 mm + 3.00 mm)

Stoppnål

Sax


VIRKFASTHET

24 fasta maskor på 10 cm.

28 varv på 10 cm.


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, 2i1 = öka, 2→1 = minska,RAINBOW T-SKJORTA

- T-skjortan virkas fram och tillbaka i rosa garn.

v 0: 28 lm. lm, vänd. (28) v 1: 28 fm. lm, vänd. (28) v 2: 6 fm, [2i1]x2, 12 fm, [2i1]x2, 6 fm. lm, vänd. (32)

v 3: 6 fm, [2i1, 2 fm, 2i1], 12 fm, [2i1, 2 fm, 2i1] 6 fm. lm, vänd. (36)

v 4: 6 fm, [2i1, 4 fm, 2i1], 12 fm, [2i1, 4 fm, 2i1] 6 fm. lm, vänd. (40)

r 5: 6 sc, [inc, 6 sc, inc], 12 sc, [inc, 6 sc, inc] 6 sc. ch, turn. (44)

v 6: 6 fm, [2i1, 8 fm, 2i1], 12 fm, [2i1, 8 fm, 2i1] 6 fm. lm, vänd. (48)

v 7: 6 fm, 6 lm, hoppa över 12 m, 12 fm, 6 lm, hoppa över 12 m, 6 fm. lm, vänd. (36)

v 8-11 (4 v): 36 fm. lm, vänd. (36)

v 12: [5 fm, 2i1]x6. lm, vänd. (42)

v 13-16 (4 v): 42 fm. lm, vänd. (42)

v 17: [6 fm, 2i1]x6. lm, vänd. (48)

v 18: 42 fm. (42)

- Byt till virknål 3.00 mm

KANTER

- Fortsätt virka ner längs den högra kanten på t-skjortan.

v 18 (höger kant): fm i samma maska som den föregående fm, 3 lm, hoppa över nästa m, [4 fm, 3 lm, hoppa över nästa m]x3, fm.

v 18 (halslinning): börja virka i samma maska som den föregående fm, 28 sm.

v 18 (vänster kant): börja virka i samma maska som den föregående sm, 18 fm.

- Klipp av tråden och fäst trådarna.

- Virka 20 fm runt armåhålen med virknål 3.50 mm. Börja virka under armhålet. Avsluta varvet med en osynlig ihoptagning.

- Klipp av tråden och fäst trådarna.


REGNBÅGE

- Regnbågen virkas fram och tillbaka i färg lila, blå, grön, gul, orange.

- Börja virka med färg lila.

v 1: 2 lm, 3 fm i andra maskan från nålen. lm, vänd. (3) = magisk ring

- bf till blå.

v 2: [2i1]x3. lm, vänd. (6)

- bf till grön.

v 3: [fm, 2i1]x3. lm, vänd. (9)

- bf till gul.

v 4: [2 fm, 2i1]x3. lm, vänd. (12)

- bf till orange.

v 5: [3 fm, 2i1]x3. lm, vänd. (15)

- Klipp av tråden men spara ca 30 cm så att du har någonting att sy fast regnbågen på t-skjortan med.

- Fäst de andra garnändorna.

MONTERING

- Sy fast knapparna på den vänstra sidan av t-skjortan.

- Sy fast regnbågen på t-skjortan.


HAPPY CROCHETING! - Veronica

Please click on the ❤ if you like the pattern!

381 views0 comments
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland