• Veronica Lönnqvist

RAINBOW | Free crochet pattern

Updated: May 11, 2020

Let's celebrate diversity with this cute rainbow! Down below you'll find the free pattern for the rainbow and a FREE PDF version! Happy crocheting!


CROCHET RAINBOW - PATTERN


Here you'll find the downloadable PDF!


Yarn: Scrap yarn from your stash in 5 different colours or hues. Thicker yarn = Bigger rainbow

Crochet hook: a size that works with the yarn

Abbreviations: r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, inc = increase, cc = change colour


REMEMBER

- The rainbow is not crocheted in spiral but with a seam. Which means:

- End each row with a sl st in the first stitch of the row and a ch. These stitches are not counted for at the end of the row.

- The new row always starts in the same stitch as the sl st.


r 1: 9 ch, ch turn. (8)

r 2: [2 sc, inc]x6, cc, sl st, ch. (24)

r 3: [3 sc, inc]x6, cc, sl st, ch. (30)

r 4: [4 sc, inc]x6, cc, sl st, ch. (36)

r 5: [5 sc, inc]x6, cc, sl st, ch. (42)

- Fold the rainbow and crochet together the two edges with sc.

r 6: [6 sc, inc]x3. (24)

- Fasten off the yarn ends.VIRKAD REGNBÅGE - MÖNSTER


Här hittar du en nedladdningsbar PDF på engelska!


Garn: Restgarn i fem olika färger eller nyanser. Tjockare garn = större regnbåge

Virknål: en virknål som passar garnet (det är inte så noga)

Förkortningar: v = varv, m = maska, sm=smygmaska, lm=luftmaska, fm=fast maska, 2i1=öka, bf = byt färg


KOM IHÅG

- Regnbågen är inte virkad i sprial utan med en söm. Vilket betyder:

- Att man i slutet på varje varv virkar en sm i den fösta maskan på varvet och en lm. De här maskorna räknas inte med på slutet av varvet.

- Det nya varvet börjar alltid i samma maska som sm.


v 1: 9 lm, lm vänd. (9)

v 2: [2 fm, 2i1]x6, bf. sm, lm. (24)

v 3: [3 fm, 2i1]x6, bf. sm, lm. (30)

v 4: [4 fm, 2i1]x6, bf. sm, lm. (36)

v 5: [5 fm, 2i1]x6, bf. sm, lm. (42)

- Vik regnbågen på mitten och virka ihop kanterna med fm.

v 6: [6 fm, 2i1]x2, 6 fm. (24)

- Klipp av garnet och fäst trådarna.


Happy crocheting! - Veronica


MORE PATTERNS BY GARNKNUTEN
Tryck gärna på ❤ om du gillade inlägget! Please click on the ❤ if you liked the post!

511 views0 comments
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube
  • Facebook

 All rights reserved © Garnknuten 2015

hello@garnknuten.com

Helsinki, Finland