• Veronica Lönnqvist

Christmas stocking | Free crochet pattern | Julstrumpa | Gratis virkmönster

Updated: Jan 18

It's time to start preparing for Christmas! These cute tiny Christmas stockings makes perfect tree decorations, gifts or gift packaging! This free crochet pattern is available in English and in Swedish! Happy crocheting!


Please click on the ❤ if you like this pattern!


INFORMATION (US-Terms)

DESIGN

Veronica Lönnqvist (2019)


COPYRIGHT

© 2019 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), crochet hook (ex. 3.00 mm), scissors, tapestry needle

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm | 30 rows on 10 cm.


SIZE

approx 8 cm - 10 cm


ABBREVIATIONS [US-terms] - Click on the (pink) stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, inc = increase, dec = decrease, bl = back loop, cc = change colour
CHRISTMAS STOCKING CROCHET PATTERN

▪ The christmas stocking is crocheted in a spiral if nothing else is mentioned.

▪ Follow the colour changes if you want a striped stocking.

▪ Start to crochet with red yarn.


FOOT

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18) cc to white

r 4: [2 sc, inc]x8. (24)

r 5: 24 sc. (24) cc to red

r 6-7: 24 sc. (24) cc to white

r 8-9: 24 sc. (24) cc to red

r 10-11: 24 sc. (24) cc to white

r 12-13: 24 sc. (24) cc to red

r 14: 24 sc. (24)


HEEL

▪ The heel is crocheted back and forth.

r 15: 12 sc. (12) ch, turn.

r 16-20: 18 sc. (18) ch, turn.

r 21: 12 sc. (12) ch, turn.

r 22-26: 6 sc. (6) ch, turn.


SHAFT

▪ Now it’s time to continue crocheting around the sock in spiral.

r 27: 6 sc, 6 sc at the edge of r 15-20, 6 sc on r 14, 6 sc at the edge of r 15-20. (24) cc to white

r 28-29: 24 sc. (24) cc to red

r 30-31: 24 sc. (24) cc to white

r 32-33: 24 sc. (24) cc to red

r 34-35: 24 sc. (24) cc to white

r 36-37: 24 sc. (24) cc to red


RIBBING

▪ The ribbing is crocheted back and forth and attached to the stocking at the same time as it's crocheted.

r 38: 6 ch. (6) ch, turn.

r 39 (bl): 6 sc. (6) skip the next st on r 37, sl st in the next st on r 37, turn.

r 40 (bl): 6 sc. (6) ch, turn.

r 41 (bl): 6 sc. (6) skip the next st on r 37, sl st in the next st on r 37, turn.

▪ Repeat r 40-41 until the ribbing goes all the way around the shaft of the stocking. End the ribbing by crocheting the first row on the ribbing and the last row together with 6 sc in the back loops.

▪ Close up the holes at the heel and fasten the yarn ends.INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist (2019)


COPYRIGHT

© 2019 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får ine återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m), virknål (t.ex. 3.00 mm), stoppnål, sax


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm | 30 varv på 10 cm.


STORLEK

ca 8 cm - 10 cm


FÖRKORTNINGAR [Swedish] - Klicka på (rosa) maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, 2i1 = öka, 2→1 = minska, bmb = bakre maskbågen, bf = byt färg
JULSTRUMPA VIRKMÖNSTER

▪ Julstrumpan virkas i spiral om inget annat nämns i mönstret.

▪ Följ färgbytena om du vill göra en randig strumpa.

▪ Börja virka med rött garn.


FOT

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18) bf till vit

v 4: [2 fm, 2i1]x8. (24)

v 5: 24 fm. (24) bf till röd

v 6-7: 24 fm. (24) bf till vit

v 8-9: 24 fm. (24) bf till röd

v 10-11: 24 fm. (24) bf till vit

v 12-13: 24 fm. (24) bf till röd

v 14: 24 fm. (24)


HÄLEN

▪ Hälen virkas fram och tillbaka.

v 15: 12 fm. (12) lm, vänd.

v 16-20: 18 fm. (18) lm, vänd.

v 21: 12 fm. (12) lm, vänd.

v 22-26: 6 fm. (6) lm, vänd.


SKAFT

▪ Fortsätt virka runt skaftet i spiral.

v 27: 6 fm, 6 fm längs kanten på v 15-20, 6 fm längs kanten på v 14, 6 fm längs kanten på v 15-20. (24) bf till vit

v 28-29: 24 fm. (24) bf till röd

v 30-31: 24 fm. (24) bf till vit

v 32-33: 24 fm. (24) bf till röd

v 34-35: 24 fm. (24) bf till vit

v 36-37: 24 fm. (24) bf till rödRESÅRMUDD

▪ Resåren virkas fram och tillbaka och virkas samtidigt fast i skaftet på julstrumpan.

v 38: 6 lm. (6) lm, vänd.

v 39 (bmb): 6 fm. (6) Fäst resårmudden med skaftet genom att hoppa över nästa maska på v 37, sm i den följande maskan på v 37, vänd.

v 40 (bmb): 6 fm. (6) lm, vänd.

v 41 (bmb): 6 fm. (6) hoppa över nästa maska på v 37, sm i den följande maskan på v 37, vänd.

▪ Upprepa v 40-41 tills du har en resår som går hela varvet runt skaftet på julstrumpan. Avsluta resåren genom att virka ihop första och sista varvet med 6 fm i bmb.

▪ Sy ihop hålen vid hälen och fäst garnändorna.
MORE CHRISTMAS AMIGURUMI PATTERNS

Click on the picture to go to the pattern.


Please click on the ❤ if you like this pattern!


2,185 views0 comments

Recent Posts

See All