Candy Conrad - FREE PATTERN

Hej! Jag är Candy Conrad och älskar att busa!

Hi! I'm Candy Conrad and I would love to go trick or treating with you!


MATERIAL

- Garnförslag: bomullsgarn (50g=160m) i färgerna, vit, orange och yellow.

- Vadd

- Virknål i storlek nr 3 eller en storlek som passar garnet

- Nål

- Sax


MATERIAL

- Cotton yarn (50g=160m) in the colours, white, orange and yellow.

- Crochet hook size D/3 (3 mm) or a hook that matches the yarn you will use.

- Cotton or polyester filling

- Needle

- Scissors


FÖRKORTNINGAR

v - varv

m - maska

lm – luftmaska

lmb - luftmasksbåge

sm - smygmaska

fm - fastmaska

st - halvstolpe

stg - halvstolpgrupp

2i1 - öka (virka två fasta maskor i en maska)

2→1 - minska (genom att sticka virknålen in i följande maska och dra ut en ögla. Stick

sedan in virknålen igen i därpå följande maska och dra ut en ögla. Nu borde du ha tre öglor på nålen. Lägg garnet om nålen och dra garnet genom de tre öglorna.

bf - byt färg

[…]x… - upprepa instruktionerna i klammern x-antal gånger

(…) - antalet maskor i slutet på ett varv


ABBREVATIONS

r - row

st - stitch

cch - chain hole

ch - chain

sl st - slip stitch

sc - single crochet

dc - double crochet

dcg - double crochet group

inc - increase

dec - decrease cc - change colour

[…]x… - repeat instructions in the brackets x times

(…) - the number of stitches in the end of the round.


KROPPEN

- Kroppen virkas i spiral med färgerna, vit, orange gul.

- Börja virka med vit.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]. (12)

v 3-4: [12 fm]. (12)

v 5: [fm, 2i1]. (18)

v 6-7: [18 fm]. (18)

v 8: [2 fm, 2i1]. (24)

v 9-10: [24 fm]. (24) bf till orange.

v 11: [3 fm, 2i1]. (30)

v 12-13: [30 fm]. (30)

v 14: [4 fm, 2i1]. (36)

v 15-16: [36 fm]. (36)

v 17: [5 fm, 2i1]. (42)

v 18: [42 fm]. (42) bf till gul.

v 19: [42 fm]. (42)

v 20: [6 fm, 2i1]. (48)

v 21-22: [48 fm]. (48)

v 23: [7 fm, 2i1]. (54)

v 24-26: [54 fm]. (54)

- Klipp av tråden, men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy ihop kroppen med. Fäst den andra tråden.


BODY

- The body is crocheted in spiral with white, orange and yellow yarn.

- Start by crocheting with white yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]. (12)

r 3-4: [12 sc]. (12)

r 5: [1 sc, inc]. (18)

r 6-7: [18 sc]. (18)

r 8: [2 sc, inc]. (24)

r 9-10: [24 sc]. (24) cc to orange.

r 11: [3 sc, inc]. (30)

r 12-13: [30 sc]. (30)

r 14: [4 sc, inc]. (36)

r 15-16: [36 sc]. (36)

r 17: [5 sc, inc]. (42)

r 18: [42 sc]. (42) cc to yellow.

r 19: [42 sc]. (42)

r 20: [6 sc, inc]. (48)

r 21-22: [48 sc]. (48)

r 23: [7 sc, inc]. (54)

r 24-26: [54 sc]. (54)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to close the gap on the body with. Fasten the other thread.BEN [x2]

- Benen virkas i spiral med gult garn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]. (12)

v 3-7: [12 fm]. (12)

- Klipp av tråden, men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast benen på kroppen med. Fäst den andra tråden.


LEGGS [x2]

- The leggs are crocheted in spiral with yellow yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]. (12)

r 3-7: [12 sc]. (12)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the leggs to the body with. Fasten the other thread.ARM [x2]

- Armarna virkas i spiral med gult garn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [1 fm, 2i1]. (9)

v 3-5: [9 fm]. (9)

- Klipp av tråden, men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast armarna på kroppen med. Fäst den andra tråden.


ARMS [x2]

- The arms are crocheted in spiral with yellow yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [1 sc, inc]. (9)

r 3-5: [9 sc]. (9)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the arms to the body with. Fasten the other thread.
MONTERING

- Fyll kroppen med vadd och sy ihop hålet nertill.

- Fyll benen och sy fast dem på kroppen.

- Fyll armarna och sy fast dem på kroppen.

- Brodera (kedjestygn) söta ögon på Conrad.

- Fäst alla trådar.

ATTACHING THE PARTS

- Stuff the body and sew close the cap.

- Stuff and sew the leggs onto the body.

- Stuff and sew the arms onto the body.

- Embroider some cute eyes onto Conrad.

- Fasten the threads.


#candyconrad


Happy crocheting!

- Veronica


237 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved