• Veronica Lönnqvist

CALendar 2018 - Ralf #8


Här kommer del 8 och därmed den avslutande delen av årets julCALender! Det här har varit ett så otroligt roligt äventyr och jag hoppas ni hänger på flera liknande äventyr under 2019. Tusentack för att just du varit med och virkat på Ralf! Här hittar du som vanligt materialinfo, förklaringar på förkortningar, färgnyckeln och andra hjälpsamma tips och tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


The 8th part, and so the last part, of the Ralf pattern is here! This have been such a fun adventure and I hope you want to join me on similar adventures in the future. Thank you so much for crocheting Ralf! Here you'll find (as always) the blog post with material information, abbreviations, colour keys and other helping tips and tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018Den åttonde delen av Ralf är hans juliga tröja. Ralf älskar julgranar och där av granen på tröjan. Han brukar varje år pynta en egen julgran med kottar doppade i olika färgglada färger. Till julklapp önskar sig Ralf stickade hornvärmare och en reflexväst. Ralf önskar dig en riktigt mysig jul! Själv ska han fira jul kring granen med sina vänner Ragni Räv och Doris Domherre.


Det går inte att beskriva i ord hur glad jag blir över att se allt engagemang kring Ralf. Jag är helt överväldigad och vill skicka ett enormt tack och en massa varma kramar till alla som deltagit i årets CALender. Tagga din #ralf på Instagram och i Facebook-gruppen så kommer jag sätta ihop ett fint Ralf-collage i slutet av månaden.

https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks Fram till 25.12 hinner du även vara med och tävla om fina priser i Facebook-gruppen. Mera information hittar du här. https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


Mönsterdelarna kommer ligga kvar här på bloggen så länge alla respekterar mönstret och det inte händer något dramatiskt med min hemsida/blogg. Så virka lugnt och dela mönstret med era virktokiga vänner!


JULTRÖJA

- Alla delar till jultröjan virkas fram och tillbaka med färg D och E.

- Virka två varv med färg E, BF till D. Upprepa tills tröjan är klar.


ARMAR [x2]

- Virka 24 lm, [lm, vänd] (24) (Ignorera/hoppa alltid över den sista lm på varvet.)

v 1-18: 24 lm, [lm, vänd]. (24)

- Klipp av trådarna och fäst dem.

- Sy ihop armen till en tub.


KROPP

- Virka 42 lm, [lm, vänd] (42) (Ignorera alltid den sista lm på varvet.)

v 1-18: 42 fm, [lm, vänd]. (42)

- Nu är det dags att virka ihop armarna med kroppen.

v 19: virka 4 fm på baksidan av kroppen, virka 12 fm på ovansidan på den första armen, virka 9 fm på framsidan av kroppen, virka 12 fm på ovansidan på den andra armen, virka 5 fm på baksidan av kroppen. [lm, vänd] (42) (Nu borde armarna sitta fast i tröjan. Och ja, det ska vara hål under armen.)

v 20: [42 fm]. [lm, vänd] (42)

v 21: 3 fm, 2→1, 10 fm, 2→1, 7 fm, 2→1, 10 fm, 2→1, 4 fm. [lm, vänd] [38]

v 22: [38 fm]. [lm, vänd] (38)

- Klipp av tråden och fäst trådarna.

SLUTFIX

- Virka 22 fm på de båda lodräta kortsidorna på baksidan av tröjan.

- Fortsätt att virka 30 lm. [lm, vänd].

- Virka 30 fm i lm. Klipp av tråden och fäst den. Det här blir bandet som vi knyter fast tröjan med.

- Upprepa på båda sidorna så att du har två band att knyta med.

- Sy fast hålen under armarna.


GRAN

- Granen är virkad i grönt garn men du kan också använda någon färg som du har i lager. Stammen är virkad i färg A.

- Granen virkas fram och tillbaka.


DEL 2 (grön eller någon annan rolig färg)

v 1: 2 lm, 2 fm i andra maskan från nålen. [lm, vänd] (2) (Ignorera alltid den sista lm på varvet.)

v 2: [2i1]x2. [lm, vänd] (4)

v 3: [4 fm]. [lm, vänd] (4)

v 4: [2i1, 2 fm, 2i1]. [lm, vänd] (6)

v 5: [6 fm]. [lm, vänd] (6)

v 6: [2i1, 4 fm, 2i1]. [lm, vänd] (8)

v 7: [8 fm]. [lm, vänd] (8)

v 8: [2i1, 6 fm, 2i1]. [lm, vänd] (10)

v 9: [10 fm]. [lm, vänd] (10)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast granen på tröjan med. Fäst den andra tråden.


DEL 2 (färg A)

- Virka 4 lm, [lm, vänd] (4) (Ignorera alltid den sista lm på varvet.)

v 1-4: 4 fm. [lm, vänd] (4)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast stammen på tröjan med. Fäst den andra tråden.

- Sy fast grandelarna på tröjan.The 8th part of the pattern is Ralfs Christmas sweater! Ralf loves Christmas trees so of course he needs to have one on his sweater. Each year he decorates his own tree with colourful pine cones painted by himself. For Christmas Ralf wishes for some knitted horn warmers and a reflective vest. Ralf wishes you a cozy Christmas! He will celebrate Christmas with his friends Ragni the fox and Doris the Bullfinch.


It's hard to express in word how happy I am for all the love you have given Ralf! I'm so overwhelmed and want to give you all a big warm hug! Than you so much for participating in this year's Christmas CALendar! Tag your #ralf2018 on Instagram and in the Facebook-group and I will create a collage of all the wonderful Ralfs in the end of the months. https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks You have until 25.12 to join in on the giveaways in the Facebook-group. You'll find more information here. https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


The pattern pieces will be available here on the blog as long as everyone respect the pattern and nothing happens with my webpage/blog. So keep calm and share the pattern with your crochet friends.

https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks


CHRISTMAS SWEATER

- All the parts are crocheted back and forth with yarn D and E.

- Crochet two rows of colour E, CC to colour D. Repeat this until the sweater is done.


ARMS [x2]

- Crochet 24 ch, [ch, turn] (24) (Always ignore/skip the last ch!)

r 1-18: 24 sc, [ch, turn]. (24)

- Cut off the threads and fasten them.

- Sew the arm into a tube.


BODY

- Crochet 42 ch, [ch, turn] (42) (Always ignore the last ch!)

r 1-18: 42 sc, [ch, turn]. (42)

- It’s time to attach the arms to the body.

r 19: 4 sc on the back of the body, 12 sc on the first arm, 9 sc on the front of the body, 12 sc on the arm, 5 sc on the back of the body. [ch, turn] (42) (Now you should have attached both arms to the sweater. And yes there should be a hole under each arm.)

r 20: [42 sc]. [ch, turn] (42)

r 21: 3 sc, dec, 10 sc, dec, 7 sc, dec, 10 sc, dec, 4 sc. [ch, turn] [38]

r 22: [38 sc]. [ch, turn] (38)

- Cut off the threads and fasten them.

FINNISH

- Crochet 22 sc on the both sides of the back of the sweater.

- Continue to crochet 30 ch, [ch, turn].

- Crochet 30 sc in the chains. Cut off the treads and fasten them.This is the ribbon we’re going to close the sweater with.

- Do this on both sides so that you have two ribbons to tie with.

- Close the holes under the arms.


TREE

- The tree is crocheted with green (or any other colour you have in your stash) yarn and colour A.

- The tree is crocheted back and forth.


PART 1 (green or some other beautiful colour)

r 1: 2 ch, 2 sc in the second chain from the hook. [ch, turn] (Always ignore the last ch!)

(2)

r 2: [inc]x2. [ch, turn] (4)

r 3: [4 sc]. [ch, turn] (4)

r 4: [inc, 2 sc, inc]. [ch, turn] (6)

r 5: [6 sc]. [ch, turn] (6)

r 6: [inc, 4 sc, inc]. [ch, turn] (8)

r 7: [8 sc]. [ch, turn] (8)

r 8: [inc, 6 sc, inc]. [ch, turn] (10)

r 9: [10 sc]. [ch, turn] (10)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the tree to the sweater with. Fasten the other thread.


PART 2 (colour A)

- Crochet 4 ch, [ch, turn] (4) (Always ignore the last ch!)

r 1-4: 4 sc. [ch, turn] (4)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the tree to the sweater with. Fasten the other thread.

- Attach the parts to the sweater.


Om du inte vill missa nya mönster, blogginlägg och andra Garnknutenrelaterade nyheter så kan du anmäla dig till min (Garnknutens) e-postlista här. http://eepurl.com/dFKegn


If you don't want to miss out on any new patterns, blogposts and other Garnknuten related news I would recommend you sign up for my newsletter. http://eepurl.com/dFKegn


Tack för att du virkat tillsammans med mig och hoppas du får en mysig virkstund med sista delen av Ralf! ♥


Thank you for crocheting along with me! I hope you'll have a cosy crochet time with the last part of Ralf!

- Veronica


  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved

0