THE CROCHET BLOG

  • Veronica Lönnqvist

CALendar 2018 - Ralf #7

Updated: Dec 20, 2018


Här kommer del 7, alltså den näst sista delen, av mönstret Ralf! Och ja självklart är Ralf en älg! Här hittar du materialinfo, förklaringar på förkortningar, färgnyckeln och andra hjälpsamma tips och tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


The 7th part of the Ralf pattern is here! Now it's only one part left! Iiik! And of course Ralf is a moose! Here you'll find the blog post with material information, abbreviations, colour keys and other helping tips and tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018Den sjunde delen av mönstret innehåller Ralfs horn. Ralf påminner mig lite om min moffa som tar väldigt bra hand om sin skog och som också lärt oss barnbarn att värna om naturen runt omkring oss. Det gör mig helt ofattbart glad att se alla era virkade Ralfar!! Tagga din #ralf på Instagram och i Facebook-gruppen så kommer jag sätta ihop ett fint Ralf-collage i slutet av månaden. Mönsterdelarna kommer ligga kvar här på bloggen så länge alla respekterar mönstret och det inte händer något dramatiskt med min hemsida/blogg. Så virka lugnt och dela mönstret med era virktokiga vänner!

https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks


HORN [x2]

- Hornen virkas i färg B och A.


DEL 1 [x2]

- Börja virka med färg B.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [1 fm, 2i1]x6. (18)

v 4–10: [18 fm]. (18)

v 11: 6 fm, [2i1]x2, 6 fm, [2→1]x2. (18)

v 12–16: 7 fm, [2i1]x2, 5 fm, [2→1]x2. (18)

v 17–21: [18 fm]. (18) BF till färg A.

Uddkant (fmb på varv 21): [hoppa över 1 m, 5 hst, sm]x6.

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast hornen på huvudet med. Fäst den andra tråden.


DEL 2 [x2]

- Del 2 är virkad i färg B.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3–5: [12 fm]. (12)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast del 2 på del 1 med. Fäst den andra tråden.

MONTERING

- Sy fast huvudet på kroppen.

- Fyll armarna med vadd och sy fast dem på kroppen.

- Sy fast hornen på huvudet.

- Sy fast öronen på huvudet.

- Sy fast näsborrarna på nosen om du inte redan gjort det.

- Sy fast den svarta delen av ögat på den vita och brodera en reflektionsprick på ögat. Sy fast ögat på huvudet.

- Fäst alla bortglömda trådar.


TIPS! Nåla fast delarna innan du syr fast dem för att undvika knasiga placeringar.The 7th part of the pattern is Ralfs horns! Ralf reminds me of my grandpa who takes great care of his forest and he has also taught us grandkids to protect the nature around us. It makes me incredible happy to see all your crocheted Ralfs!! Tag your #ralf2018 on Instagram and in the Facebook-group and I will create a collage of all the wonderful Ralfs in the end of the months. The pattern pieces will be available here on the blog as long as everyone respect the pattern and nothing happens with my webpage/blog. So keep calm and share the pattern with your crochet friends.

https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks


HORN [x2]

- The horns are crocheted with yarn B and A.


PART 1

- Start to crochet with colour B.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4-10: [18 sc]. (18)

r 11: 6 sc, [inc]x2, 6 sc, [dec]x2. (18)

r 12-16: 7 sc, [inc]x2, 5 sc, [dec]x2. (18)

r 17-21: [18 sc]. (18) CC to colour A.

Scalloped edge (fl on row 21): [skip 1 st, 5 hdc, sl st]x6.

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the horn to the head with. Fasten the other thread.


PART 2

- Part 2 is crocheted with colour B.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3-5: [12 sc]. (12)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach part 2 to part 1 with. Fasten the other thread.


ATTACHING THE PARTS

- Attach the head to the body.

- Stuff the arms and attach them to the body.

- Attach the horns to the head.

- Attach the ears to the head.

- Attach the nostrils to the nose if you haven’t already.

- Sew the black eye piece onto the white one and embroider a reflection on the eye. Attach the eye to the head.

- Fasten all the forgotten ends.


TIP! Pin the parts on to their right places before you sew them to limit any possible funny placements.


Hoppas du får en mysig virkstund med Ralf!

I hope you'll have a cosy crochet time with Ralf!

- Veronica141 views

Shop

Contact

© 2019 by Garnknuten

  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
0Cart