THE CROCHET BLOG

  • Veronica Lönnqvist

CALendar 2018 - Ralf #4

Här kommer del 4 av mönstret Ralf! Här hittar du materialinfo, förklaringar på förkortningar, färgnyckeln och andra hjälpsamma tips och tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


The 4th part of the Ralf pattern is here! Here you'll find the blog post with material information, abbreviations, colour keys and other helping tips and tricks. #ralf2018 #garnknuten https://www.garnknuten.com/blog/christmas-calendar-2018


Den fjärde delen av mönstret innehåller Ralfs mule. Kan du nu gissa vilket djur ralf är? Kommentera här nedan om du tror dig veta vad det handlar om. Kolla in alla fina Ralfar som virkas i Facebook-gruppen! https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks


MULEN

- Mulen är virkad med färgen B.

- Virka 11 lm.

- Nu ska vi virka runt dessa luftmaskor. Först i de främre maskbågarna och sen i de bakre.

v 1 (fmb och bmb): lm, vänd, [hoppa över den förta lm (ignorera denna maska framöver), 1 fm i nästa lm, 9 fm, 3 fm i den sista lm, vänd, 9 fm i bakre maskbågarna på luftmaskorna, 2 fm i den första luftmaskan]. (24)

v 2: 2i1, 9 fm, [2i1]x3, 9 fm, [2i1]x2. (30)

v 3: 1 fm, 2i1, 9 fm, [1 fm, 2i1]x3, 9 fm, [1 fm, 2i1]x2. (36)

v 4: 2 fm, 2i1, 9 fm, [2 fm, 2i1]x3, 9 fm, [2 fm, 2i1]x2. (42)

v 5: 3 fm, 2i1, 9 fm, [3 fm, 2i1]x3, 9 fm, [3 fm, 2i1]x2. (48)

r 6–11: [48 fm]. (48) BF till färg A.

- Virka näsborrarna.

- Fortsätt virka på huvudet.


NÄSBORR [x2]

- Näsborrarna är virkade med färg B.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [12 fm]. (12)

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm så att du har någonting att sy fast näsborrarna på nosen med. Fäst den andra tråden.

- Sy eller knyt fast näsborrarna på nosen.

The 4th part of the pattern is Ralfs nose! Can you know guess what animal he is? Check out all the wonderful Ralfs that are crocheted in the Facebook group! There is still lot of time to enter the give aways. More information in the first blogpost. https://www.facebook.com/groups/185265475711554/?ref=bookmarks


NOSE

- The nose is crocheted with yarn B.

- Crochet 11 ch.

- Start crocheting around these stiches. First in the front loops and then in the back loops.

r 1 (fl and bl): ch, turn, [skip the first ch (ignore it from now on), 1 sc in the next ch, 9 sc, 3 sc in the last ch, turn, 9 sc back loops of the chains, 2 sc in the first chain stitch]. (24)

r 2: inc, 9 sc, [inc]x3, 10 sc, [inc]x2. (30)

r 3: 1 sc, inc, 9 sc, [1 sc, inc]x3, 9 sc, [1 sc, inc]x2. (36)

r 4: 2 sc, inc, 9 sc, [2 sc, inc]x3, 9 sc, [2 sc, inc]x2. (42)

r 5: 3 sc, inc, 9 sc, [3 sc, inc]x3, 9 sc, [3 sc, inc]x2. (48)

r 6-11: [48 sc]. (48) CC to colour A.

- Crochet the nostrils.

- Continue with the head.


NOSTRILS [x2]

- The nostrils are crocheted with colour B

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [12 sc]. (12)

- Cut off the thread, but save approximately 8 in (20 cm) so that you have something to attach the nostrils to the nose with. Fasten the other thread.

- Sew the nostrils on to the nose or attach them with a knot.


Happy Green Crocheting!

- Veronica
124 views

Shop

Contact

© 2019 by Garnknuten

  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
0Cart