• Veronica Lönnqvist

August CAL 2020 | information

Updated: Feb 11

THE CAL IS CLOSED! I'LL SEE YOU IN THE NEXT ONE!

Crochet amigurumi CAL pattern
Crochet amigurumi CAL pattern

Hi it's time to crochet along again! In August I'm hosting my 4th crochet along! We'll be crocheting together a new amigurumi design. In this post you'll find all the technical information for the August CAL 2020.


INFORMATION


LANGUAGE

English (US terms) and Swedish


MATERIAL

The choice of yarn and hook is completely up to you and your personal taste, but I recommend using an environmentally friendly yarn or something from your stash.


- Yarn: approx. 56g cotton BC Garn Alba organic cotton yarn (50g = 160cm) for Klara and 12g for the accessories (hat and skirt)

- Crochet hook in size 3 mm + 3.5 mm

- Stuffing

- Needle

- Scissors

- Pins (optional)

- Stitch marker (optional)


MATERIAL (Swedish)

Vilket garn du virkar i är helt upp till dig, men med tanke på miljön rekommenderar jag ett ekologiskt bomullsgarn eller restgarn. Storleken på Klara kan variera beroende på vilket garn du väljer att använda.


- Garn: ca 56 g BC Garn Alba, ekologiskt bomullsgarn (50g = 160cm) till Klara och 12 g garn till accessoarerna.

- Virknål i storlek 3 mm + 3.5 mm

- Vadd

- Stoppnål

- Sax

- Knappnålar (valfritt)

- Markör (valfritt)


> MORE CROCHET PATTERNS <


ABBREVIATIONS (Click on the stitches to find helping video tutorials!)

r - row

st - stitch

ch - chain stitch

sl st - slip stitch

sc - single crochet

inc - increase

dec - decrease

pop(6) - popcorn stitch

bl - back loop

fb - front loop

cc - change colour

[…]x… - repeat the instructions in the brackets x-times

(…) - the number of stitches at the end of the round.


FÖRKORTNINGAR (Swedish)

v - varv

m - maska

lm - luftmaska

sm - smygmaska

fm - fastmaska

2i1 - öka

2→1 - minska

pop(6) - popcorn maska

bmb - virka i den bakre maskbågen

fmb - virka i den främre maskbågen

BF - byt färg

[…]x… - upprepa instruktionerna i klammern x-antal gånger

(…) - antalet maskor i slutet på ett varv> FREQUENTLY ASKED QUESTIONS <


COLOUR KEY / FÄRGNYCKEL

A - Black / Svart

B - White / Vit

C - Yellow / Gul D - Green / Grön


> FREE CROCHET PATTERNS <KEEP THIS IN MIND

- Make sure you crochet pretty tight all the way, so you don’t get large holes between the stitches. If you crochet loosely, I suggest you should test a smaller hook size (ex. 2 mm / US 0) so that the stuffing don‘t show once you‘ve filled the toy.

- All parts will be worked in spirals (if the pattern doesn’t say otherwise) - so you don‘t

have to think about closing the rounds.

- A stitch marker can help you keep track of the beginning of your rows.


NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ

- Försök virka alla delar så spänt som möjligt. Om du virkar löst rekommenderar jag att du testar att virka med en mindre nålstorlek (t.ex. 2,5 mm eller 2 mm) för att undvika stora hål där vadd kan sippra ut.

- Nästan alla delar virkas i spiral vilket betyder att du inte behöver fundera på att börja/avsluta varven.

- En markör kan hjälpa dig att hålla reda på var varvet slutar / börjar.

COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får inte återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


Please click on the ❤ if you liked the post!

2,056 views0 comments

Recent Posts

See All