• Veronica Lönnqvist

Amigurumi bee | Free crochet pattern

Say hello to the amigurumi bee Rut! This free crochet pattern is available in English and in Swedish!


Rut loves working together with here friends and we have so much to thank her and her friends for! Did you know that to produce a kilogram of honey, bees fly the equivalent of three times around the world in air miles. That's a lot! So thank you Ruth for providing us with honey for our tea and berries for our smoothies!


PIN ME FOR LATER!


INFORMATION

DESIGN

Veronica Lönnqvist


COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com


MATERIAL

Yarn: The tiny bee is great for using up those scrap yarns! (ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Crochet hook: a size that works with your yarn. (ex. 3.00 mm)

Stuffing Scissors

Tapestry needle Pins

GAUGE

28 sc stitches on 10 cm.

30 rows on 10 cm.


ABBREVIATIONS [US-terms]

- Click on the stitch to go to the video tutorial.

r = row, st = stitch, sl st = slip stitch, ch = chain stitch, sc = single crochet, hdc = half double crochet, dc = double crochet, inc = increase, dec = decrease


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


HEAD

- The head is crocheted in spiral with blue yarn.


r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle r 2: [inc]x6. (12) r 3: [1 sc, inc]x6. (18)

r 4: [2 sc, inc]x6. (24)

r 5: [3 sc, inc]x6. (30) r 6-9: 30 sc. (30)

r 10: [3 sc, dec]x6. (24) - Cut of the yarn and fasten the ends.


BODY

- The body is crocheted in spiral with white and blue yarn. Start to crochet with blue yarn.

r 1: 2 ch, 4 sc in the second chain from the hook. (4) = magic circle

r 2: [inc]x4. (8)

r 3: [sc, inc]x4. (12)

r 4: [2 sc, inc]x4. (16)

r 5: [3 sc, inc]x4. (20)

r 6: [4 sc, inc]x4. (24) Change colour to white

- Continue to make stripes. Change colour after two rows.

r 7: [5 sc, inc]x4. (28)

r 8: [13 sc, inc]x2. (30) r 9-15: 30 sc. (30)

r 16: [3 sc, dec]x6. (24)

- Cut of the yarn and save approx. 30 cm.

- Fasten the other end.


EYES x2

- The eyes is crocheted in spiral with black yarn.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle - Finish the row with an invisible join. - Cut of the yarn but save approx. 20 cm.

- Fasten the other end.


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


FEELER x2

- The feelers are crocheted with black yarn. r 1: 5 ch, ch turn. (6) r 2: 5 sc in each ch, starting from the second chain from the hook. (5) - Cut of the yarn but save approx. 20 cm.


WINGS x2

- The wings are crocheted with white yarn. r 1: 7 ch, ch turn. (8) - Start to crochet in the second chain from the hook.

r 2: 2 sl st, 2 sc, 2 hdc, 5 dc, turn and continue to crochet in the back loops of the ch:s, 2 hdc, 2 sc, 2 sl st. (17) - Cut of the yarn, but save approx. 20 cm.

- Fasten the other yarn end.


ASSEMBLING

- Sew the eyes onto the head. - Secure the feelers with a knot on to the head. - Sew the wings on to the body. - Stuff the head and the body and attach them to each other.


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


INFORMATION (Swedish)

DESIGN Veronica Lönnqvist


COPYRIGHT

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får inte återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com “


MATERIAL

Garn: Den här lilla biet är ett superbra restgarnsprojekt! (t.ex. BC Garn Alba 50g = 160 m)

Virknål: En virknål som passar garnet. (t.ex. 3.00 mm)

Stoppnål

Sax

Vadd


VIRKFASTHET

28 fasta maskor på 10 cm.

30 varv på 10 cm.


FÖRKORTNINGAR [Swedish]

- Klicka på maskan för att komma till videoinstruktionen.

v = varv, m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fast maska, hst = halvtolpe, st = stolpe, 2i1 = öka, 2→1 = minska,


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


HUVUD

- Huvudet virkas i spiral med blått garn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

v 3: [fm, 2i1]x6. (18)

v 4: [2 fm, 2i1]x6. (24)

v 5: [3 fm, 2i1]x6. (30) v 6-9: 30 fm. (30)

v 10: [3 fm, 2→1]x6. (24) - Klipp av garnet och fäst garnändorna.


KROPP

- Kroppen virkas med färg blått och vitt garn.

v 1: 2 lm, 4 fm i andra maskan från nålen. (4) = magisk ring

v 2: [2i1]x4. (8)

v 3: [fm, 2i1]x4. (12)

v 4: [2 fm, 2i1]x4. (16)

v 5: [3 fm, 2i1]x4. (20)

v 6: [4 fm, 2i1]x4. (24) Byt färg till vit.

- Fortsätt virka ränder. Byt färg efter två varv.

v 7: [5 fm, 2i1]x4. (28)

v 8: [13 fm, 2i1]x2. (30) v 9-15: 30 fm. (30)

v 16: [3 fm, 2→1]x6. (24)

- Klipp av tråden men spara ca 30 cm.

- Fäst den andra tråden.


ÖGON x2

- Ögonen virkas i spiral med svart garn.

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring - Avsluta varvet med en osynlig ihoptagning.

- Klipp av tråden men spara ca 20 cm.

- Fäst den andra tråden.


⤹ MORE AMIGURUMI PATTERNS ⤸

Click on the picture to go to the pattern.


KÄNSELSPRÖT x2

- Känselspröten virkas med svart garn. v 1: 5 lm, lm vänd. (6) v 2: 5 fm i varje lm, börja virka i den andra maskan från nålen. (5) - Klipp av tråden men spara ca 20 cm.

- Fäst den andra tråden.


VINGAR x2

- Vingarna virkas med vitt garn. v 1: 7 lm, lm vänd. (8) - Börja virka i den andra maskan från nålen.

v 2: 2 sm, 2 fm, 2 hst, 5 st, vänd och fortsätt virka i luftmaskornas bakre maskbågar, 2 hst, 2 fm, 2 sm. (17) - Klipp av tråden men spara ca 20 cm.

- Fäst den andra tråden.


MONTERING

- Nåla fast ögonen på rätt ställe och sy fast dem. - Knyt fast känselspröten på huvudet. - Nåla fast vingarna på kroppen och sy fast dem.

- Fyll kroppen och huvudet med vadd och sy ihop dem med varandra.

HAPPY CROCHETING! - Veronica

Please click on the ❤ if you liked the post!

1,359 views0 comments

Recent Posts

See All