AUGUST CAL 2020

This part is available for free 3.8-31.8.2020

PART 2 (US-terms)

LEGS x2

  • The legs are crocheted with colour A and 3 mm hook.

r 1: 2 ch, 6 sc in the second chain from the hook. (6) = magic circle

r 2: [inc]x6. (12)

r 3: [sc, inc]x6. (18)

r 4-33 (30 r): 18 sc. (18)

  • Stuff the legs.

  • Continue to crochet the body without cutting the yarn.

DEL 2 (Svenska)

BEN x2

  • Benen är virkade med färgen A och virknål 3.00 mm

v 1: 2 lm, 6 fm i andra maskan från nålen. (6) = magisk ring

v 2: [2i1]x6. (12)

r 3: [fm, 2i1]x6. (18)

r 4-33 (30 v): 18 fm. (18)

  • Fyll benen med vadd.

  • Fortsätt virka kroppen utan att klippa av garnet.

COPYRIGHT (Eng)

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist - All rights reserved. This pattern is for PERSONAL USE ONLY! The pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or resold, translated, published, altered, shared or posted (for sell or for free) over the internet or offline! You can sell items made from this pattern, if they are handmade by yourself in a limited number and you give credit to the designer. Please add the following text to your item description and any item you are selling: ”This crocheted product is handmade by ...(your name)... from a design and pattern by Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com"

COPYRIGHT (Swe)

© 2020 Garnknuten . Veronica Lönnqvist – Alla rättigheter reserverade. Detta mönster är ENDAST TILL FÖR PERSONLIGT BRUK! Mönstret (eller delar av det) får inte återges, spridas eller återförsäljas, översättas, publiceras, göras om, delas eller publiceras (för försäljning eller gratis) på nätet eller i verkligheten! Du kan sälja produkter gjorda enligt detta mönster, förutsatt att de är handgjorda av dig själv i en liten upplaga och du nämner designern. Var snäll och bifoga följande text till produktbeskrivningen för alla produkter du säljer: ”Den här virkade produkten är handgjord av ….(ditt namn)… med ett mönster designat av Garnknuten . Veronica Lönnqvist / www.garnknuten.com

PRINTABLE PDF PATTERN

Klara the panda | crochet PDF pattern

Klara the panda | crochet PDF pattern

€4.50Price
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved